Ekspertiser

Det vi er bedst til

Gennem vores solide erfaring og specialisering, har vi opbygget en række ekspertiser, som vi er særligt kompetente inden for og stolte af. Når vi fokuserer på udvalgte markeder, er det derfor altid med udgangspunkt i at yde den bedst mulige rådgivning gennem denne viden.

Life Science og produktion

Vi arbejder for en lang række af Danmarks største virksomheder inden for life science og produktion, hvor vi gennem udvalgte kompetencer bl.a. rådgiver om effektive processer og logistik både i eksisterende bygningsmasse og på green field projekter. Det sker ofte i en varierende og kompleks bygningsmasse med stærkt specialiserede arbejdsmiljøer, hvor der stilles særlige kvalitetskrav. Vi går derfor til opgaven med stor respekt, når vi inviteres ind i virksomhedens kerne, hvor vi ved, at selv den mindste detalje kan gøre en verden til forskel for trivslen hos medarbejderne og ikke mindst i forhold til en produktion. Vi varetager både bygherrerådgivning, totalrådgivning, underrådgivning og delt rådgivning. 

Vi kan bl.a. bistå inden for følgende specialiseringsområder:
 

 • GMP-miljøer
 • Laboratorier
 • Produktion, pilot-anlæg og kontrolrum
 • Renrumsteknologi
 • Space management
 • Stalde og forsøgslaboratorier

Eksempler

Erhverv og arbejdsliv

Vedvarende rådgivning inden for nybyg og transformering af kontorbyggeri er et område, som vi er erfarne indenfor. Vi har gennem mange år ageret husarkitekter for en række kunder, hvor vi har opkvalificeret deres eksisterende forhold inden for kontorindretning og tilhørende faciliteter.

Vi transformerer og opfører fremtidssikre erhvervsbyggerier, der gennem brugerinddragelse og fokus på workflow forholder sig aktivt til virksomhedens identitet – uden af gå på kompromis med funktionaliteten.

Vi prioriterer altid at sætte os grundigt ind i de givne forhold, hvor vi bygger videre på det vi ser, taler og lytter os til, så vi gennem en agil proces og respekt for den eksisterende drift kan optimere forholdene og det helhedsindtryk, som medarbejdere eller forbrugere oplever. Vi har indgående kendskab i at rådgive professionelle virksomheder og organisationer, hvor vi favner de ønskede tilgange til processen.

Vi rådgiver blandt andet indenfor følgende områder:

 • Kontordomiciler
 • Detail
 • Sportsbyggeri
 • Hotel og restauration

 

Eksempler

Bolig og samliv

En stor del af Kullegaards fundament er boligbyggeri, som vi har rådgivet inden for i flere årtier for både offentlige og private bygherrer. Vores udgangspunkt bygger derfor på et solidt fundament, når vi opfører boliger. Det glæder både inden for den almene sektor og for private investorer.

Vi har fokus på de mennesker, der skal leve i boligen – hvad enten der er tale om familie, unge, ældre eller plejekrævende borgere. I den sammenhæng mener vi, at dialogen er det væsentligere værktøj, hvor vi i fællesskab udvikler rammerne for livskvalitet, fleksibilitet og det nære fællesskab. Det gør vi både når vi transformerer eksisterende boligprojekter og opfører nye inden for:

 • Boligbyggeri for private investorer
 • Alment boligbyggeri
 • Helhedsplaner
 • Plejeboliger
 • Institutioner

Kontaktperson:

Sille Lotzfeldt
23 10 01 70 / sl@kullegaard.dk

 

Eksempler

Bæredygtigt ansvar

Hos Kullegaard ser vi bæredygtighed som en naturlig og nødvendig del af vores rådgivning – hvad enten det er som ekstern rådgivning eller som en del vores projektforløb. Vi har valgt at tage udgangspunkt i certificerings-ordningen DGNB, da det er en anerkendt branchestandard, der berører alle projektets bæredygtige kvaliteter, men vi kan også bistå med rådgivning ved andre ordninger og krav som f.eks. Svanemærket og LCA-beregninger.

Vi arbejder med bæredygtighed på alle niveauer, og tilpasser vores rådgivning efter behov, økonomi og kvalitetskrav. I tæt samarbejde med projektets parter udvælger vi relevante indsatsområder for det enkelte projekt, som er med til at skabe rammerne for projektets design, projektering og opfølgning. Nedenfor ses nogle af de opgaver, vi varetager – enten som en del af den samlede rådgivning eller som enkelte ydelser:

 • DGNB-certificering
 • LCA-beregninger
 • Fuld-skala-simulering og beregning af dagslys
 • Variantsammenligninger
 • Vurdering af LCC
 • Social bæredygtighed i form af brugersamarbejde, evaluering og lignende

Kontaktperson:

Gitte Sejr Sørensen
20 78 88 84 / gs@kullegaard.dk

 

Eksempler

Brandteknisk rådgivning

I Kullegaard har vi mange års erfaring inden for brandteknisk rådgivning  i klasse 1, 2 og 2+ – både som en integreret del af vores øvrige rådgivningsproces eller som selvstændig disciplin. Hvad enten der er tale om nybyggeri, ombygning, renovering eller istandsættelse står vi klar med erfarne specialister og certificerede rådgivere.

Vores brandtekniske team besidder en høj fagteknisk viden om, hvordan byggeriet lovmæssigt brandsikres bedst muligt, og hvordan det kombineres med brandtekniske løsninger, der er bygbare.

Vi skaber et overblik over de gældende brandforhold og afklarer, hvilken brandklasse
dit byggeri placeres i. Derefter udarbejdes den nødvendige dokumentation og kontrol i relation til nedenstående processer:

 • Branddokumentation til brug ved ansøgning om byggetilladelse
 • Projektering af brandsikringstiltag
 • Udførelse samt færdigmelding

Vi ønsker altid at gå i dialog om omfang af dokumentation, ydelser og projektets kompleksitet tidligt i processen, så vi sikrer optimale løsninger af brandtekniske forhold uden at gå på kompromis med arkitekturen.

Kontaktperson:

Rick Engel
92 82 37 46 / re@kullegaard.dk 

Plejecenter Samsøvej

Sparring og dialog

Står du over for et projekt, der kræver arkitektfaglig eller byggeteknisk viden, så deler vi meget gerne ud af vores erfaring. Vi har også specialister inden for f.eks. bæredygtighed, brandrådgivning og life science, der kan bidrage, hvis der er behov for det. Skriv til os på e-mailadressen arkitekter@kullegaard.dk eller ring til os på +45 59 43 17 41, så vi i fællesskab kan afklare, om vi skal hjælpe dit projekt på vej.