Dalstrøget

Funktion

Boliger og byrum

Bygherre

Boligselskabet Civica

År

2020-22

Lokation

Odense

Omfang

43 boliger / 13.000 m² landskab

Bonus

DGNB-certificering Guld

Anlægssum

57 mio. kr.

Samarbejde

Oluf Jørgensen A/S

Entrepriseform

Totalentreprise

Ydelser

Arkitektur, landskab og DGNB-projektering

Bæredygtig bydel

Visionen bag udviklingen af Dalstrøget har været at skabe et moderne, børnevenligt boligområde i naturskønne omgivelser tæt på den centrale del af Odense. Boligområdet skal i fremtiden skabe rammerne for en attraktiv bydel med indbydende uderum og høj arkitektonisk kvalitet.

Beboerne skal opleve et område, der aktivt forholder sig til deres hverdagsliv og indbyder til møder mellem mennesker fra forskellige sociale og kulturelle lag. Området er tiltænkt fortrinsvis til børnefamilier, men også til en mindre andel af aktive seniorer. Det er en styrke for området at have en alsidig beboersammensætning, hvor man kan bidrage til hinandens dagligdag.

DGNB-certificerede boliger
Projektet skal DGNB-certificeres til niveauet Guld, hvilket har stor indflydelse på processen og de løsninger, der vælges undervejs. Boligerne er opført med materialer med stor genbrugsværdi og lang levetid, hvor livscyklussen på blandt andet træfacadebeklædningen er en afgørende faktor for byggeriets lave miljøpåvirkning. Sammen med forbedrede dagslysforhold og nedbringelse af energiforbruget skabes de bedste betingelser for både bygningerne, de fremtidige beboere og de håndværkere, som håndterer materialerne.

Det samme gælder for det omkringliggende landskab, hvor der er særligt fokus på regnvandshåndtering, grønne tage og fællesarealer, der kombineres i et oplevelsesrigt, indbydende uderum.

Resultatet er en attraktiv og fremtidssikret bydel, der bidrager til social bæredygtighed med sunde boliger, der er bygget med fokus på økonomisk balance – både i forhold til beboerne og vedligeholdelsen af boligområdet.

Kullegaards rolle
Kullegaard har varetaget rådgivningen inden for både arkitektur og landskab, der bl.a. omfatter projektering, IKT-ledelse, DGNB-projektering, DGNB-dokumentation og fagtilsyn inden for begge områder.

Med os på projektet kan bygherre og entreprenør forvente et samarbejde på tværs, hvor vi er entreprenørens mand. Vi bidrager med løbende sparring og stor faglighed. Vi fokuserer på arkitekturen uden at gå på kompromis med økonomien. På Dalstrøget har især DGNB-certificeringen haft et særligt fokus, og vores rådgivning har derfor baseret sig på den livscyklus, som boligerne skal danne ramme om. Det har derfor været vigtigt, at boligerne kan tilpasses beboernes livssituationer, uden at de byggetekniske funktioner bliver kompromitteret.

Projektleder i Kullegaard

Plejecenter Samsøvej

Sparring og dialog

Står du over for et projekt, der kræver arkitektfaglig eller byggeteknisk viden, så deler vi meget gerne ud af vores erfaring. Vi har også specialister inden for f.eks. bæredygtighed, brandrådgivning og life science, der kan bidrage, hvis der er behov for det. Skriv til os på e-mailadressen arkitekter@kullegaard.dk eller ring til os på +45 59 43 17 41, så vi i fællesskab kan afklare, om vi skal hjælpe dit projekt på vej.