DGNB

Vi rådgiver inden for certificeringsordningen DGNB, hvor vores DGNB-konsulenter og DGNB-auditor håndterer processen med tilhørende dokumentation frem til en certificering. Vi arbejder med DGNB på både bygninger, byområder og byggerier i drift, og vi rådgiver for alle byggeriets interessenter.

Vi arbejder ud fra et pragmatisk perspektiv, hvor vi tager hensyn til projektets rammer, tidsstyring og økonomi. Ved at benytte os af denne tilgang får bygherre og rådgivere et systematisk overblik over hvilke aspekter, der øger bygningens bæredygtige kapital og skaber merværdi for bygherre og de daglige brugere gennem markante kvaliteter.

Vores DGNB-specialister arbejder med certificeringer i alle faser af et projekt. Både når projektet allerede er tegnet og DGNB-certificeringen skal opnås efterfølgende, som vi eksempelvis har opnået på Trackman, og når vi bliver involverede allerede i de indledende designfaser af projektet, som eksempelvis ved Dalstrøget eller Odsherred Forsyning. Uanset hvor i processen vi tilknyttes, vil rådgivningen altid foregå via vores specialister, der skaber sikkerhed og tryghed gennem hele processen:

  • Processen indledes med en screening, der giver afklaring på, hvordan projektet vil performe i henhold til DGNB og hvilken certificering, der vil være mest hensigtsmæssig i det givne projekt.
  • Tidligt i processen vil bæredygtighedsmålene aftales, så vi kan udfærdige en bæredygtighedsplan. Vi leder bæredygtighedsprojektet og har overblik over kriterierne undervejs.
  • Projektets konkrete tiltag fastlægges, så alle relevante parter bliver bekendte med de givne målsætninger og krav til dokumentation.
  • Vi udarbejder en præcertificering, da det bidrager til at sikre projektets mål inden for det valgte niveau af DGNB.
  • Vi har dialog med DK-GBC hele vejen gennem projektet.
  • Undervejs i forløbet foretages målinger på byggepladsen samt af det færdige byggeri, så der sikres en systematisk gennem­gang af alle detaljer i projektet, der i sidste ende udmunder i den endelige certificering.

Vi arbejder med bæredygtigt byggeri på alle niveauer, og tilpasser vores rådgivning efter behov, økonomi og kvalitetskrav. Har du brug for sparring på, hvilke bæredygtighedsaspekter, der vil give mening for dit projekt, eller hvordan en certificering kan opnås, så tøv ikke med at kontakte fagleder for bæredygtighed, Gitte Sejr Sørensengs@kullegaard.dk eller 20 78 88 84.

Læs mere om vores rådgivning for bæredygtigt byggeri her

Læs mere om de nye krav til LCA-beregninger her

Foto: Hundsbæk & Henriksen