Margrethegården

Funktion

Boliger

Bygherre

Boligselskabet Sjælland

År

2018-21

Lokation

Ringsted

Omfang

113 boliger / 6 blokke

Bonus

Helhedsplan

Anlægssum

102 mio. kr.

Samarbejde

Terkel Pedersen ApS, Kragh & Berglund A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Ydelser

Totalrådgivning, arkitektur og brugerhåndtering

En tryg og overskuelig proces

Margrethegården er en tidstypisk bebyggelse fra 1954. Beboersammensætningen er af varierende aldersgrupper og familietyper og med forskellige tilgængelighedsbehov. Et centralt element i projektet har været at udarbejde og gennemføre en helhedsplan for området, med det formål at fremtidssikre bebyggelsen – bl.a. i forhold til energioptimering og demografi.

Projektet omfatter etablering af nye tagboliger, facaderenovering, sammenlægning og renovering af lejligheder og ombygning til tilgængelighedsboliger. Derudover er der opført en ekstra etage på to blokke samt et nyt fælleshus. Der er etableret nye ventilationsanlæg, hvilket bidrager til et godt indeklima. Samtidig sikrer nye tekniske anlæg lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Undervejs i projekteringsforløbet har vi haft tæt dialog med kommunen, idet der ud over almindelig myndighedsbehandling også er udarbejdet en lokalplan.

Værdiskabende brugerinddragelse
Renoveringsprojektet blev foretaget i beboet bebyggelse, hvor beboerne løbende har skullet genhuses. Brugersamarbejdet og brugerdemokratiske processer har betydet, at beboerne har haft overblik over processen hele vejen igennem. For at gøre processen tryg og overskuelig for beboerne, blev en genhusningskoordinator tilknyttet forløbet fra start. Under forløbet er der foretaget en løbende genhusning af beboerne i over 80 boliger, mens renoveringen blev varetaget. Vi har i samarbejde med entreprenøren været ansvarlige for genhusningsplaner, opstilling og ibrugtagningsprocessen af de pavilloner, som beboerne skulle genhuses i, indtil det var muligt at blive genhuset i en nyrenoveret bolig.

Kullegaards rolle
I forbindelse med realisering af helhedsplanen har vi varetaget totalrådgivningen, hvilket omfatter registrering, udarbejdelse byggeprogram, projekt- og projekteringsledelse, IKT-ledelse, projektering, arbejdsmiljøkoordinering, udarbejdelse af udbud af hovedentrepriser og færdigprojektering. Undervejs i projekteringsforløbet har vi haft tæt dialog med kommunen, idet der ud over almindelig myndighedsbehandling også er udarbejdet en lokalplan.

Plejecenter Samsøvej

Sparring og dialog

Står du over for et projekt, der kræver arkitektfaglig eller byggeteknisk viden, så deler vi meget gerne ud af vores erfaring. Vi har også specialister inden for f.eks. bæredygtighed, brandrådgivning og life science, der kan bidrage, hvis der er behov for det. Skriv til os på e-mailadressen arkitekter@kullegaard.dk eller ring til os på +45 59 43 17 41, så vi i fællesskab kan afklare, om vi skal hjælpe dit projekt på vej.