Persondatapolitik

Privatliv & Rettigheder

Kullegaard indsamler og behandler almindelige personoplysninger om de kunder, samarbejdspartnere, rådgivere, myndigheder mv. vi har samarbejde med – henholdsvis kontaktpersoner hos de respektive kunder og samarbejdspartnere mv.

Personoplysningerne indsamles og opbevares af
Kullegaard A/S
Ahlgade 17 A st. th.
4300 Holbæk
CVR 88 54 72 17

Vores kontaktperson for spørgsmål om behandling af persondata i forbindelse med kunder og samarbejdspartnere er økonomichef Suzy Eide Gustafsson, der kan træffes på telefon 20 53 33 70 eller pr. mail på seg@kullegaard.dk. Kullegaard behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende persondata- lovgivning.

Hvilke oplysninger behandler vi og til hvilke formål?

Vi behandler almindelige kontaktoplysninger i et centralt register med henblik på lette dialog og samarbejde med alle de aktører, vi har eller potentielt kan have samarbejde med. Vi benytter ikke oplysningerne til direkte markedsføring, medmindre der er givet et konkret samtykke hertil.

Videregivelse af personoplysninger til tredjepart
Vi videregiver ikke oplysninger til tredjemand.
Følsomme oplysninger
Kullegaard indhenter ikke følsomme personoplysninger i forhold til kunder og samarbejdspartnere.
Opbevaring af personoplysninger
Kullegaard opbevarer selv oplysninger om kunder og samarbejdspartnere på egne servere.
Kullegaard overholder gældende krav til it-sikkerhed. Vi har en online backup-løsning, og der er indgået databehandleraftale med leverandøren af denne i overensstemmelse med gældende regler.
Periode for opbevaring af personoplysninger
Kullegaard opbevarer almindelige kontaktoplysninger samt oplysninger om konkret samhandel, så længe der vurderes at være relevant og foreneligt med indsamlingsformålet.
Rettigheder

I I forbindelse med Kullegaards behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:
– Ret til indsigt i hvilke personoplysninger Kullegaard behandler om dig. Vi svarer inden rimelig tid, dog senest en måned efter din henvendelse
– Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger
– Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante
– Ret til at gøre indsigelse mod fortsat behandling
– Ret til at klage til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Plejecenter Samsøvej

Sparring og dialog

Står du over for et projekt, der kræver arkitektfaglig eller byggeteknisk viden, så deler vi meget gerne ud af vores erfaring. Vi har også specialister inden for f.eks. bæredygtighed, brandrådgivning og life science, der kan bidrage, hvis der er behov for det. Skriv til os på e-mailadressen arkitekter@kullegaard.dk eller ring til os på +45 59 43 17 41, så vi i fællesskab kan afklare, om vi skal hjælpe dit projekt på vej.