Udvikling af ungdomsboliger og erhverv i Valby

I sommeren 2020 står 361 ungdomsboliger klar til indflytning på Poppelstykket i Valby. Byggeriet rummer desuden 2.600 kvadratmeter erhverv, så der opføres i alt 15.500 kvadratmeter nybyggeri. Byggeriet består af seks etager med tilhørende kælder til parkering.

 

Rejsegilde på Bifaldet

Torsdag d. 24. maj skinnede solen fra en skyfri himmel, da vi deltog i rejsegildet på Bifaldet – et om­råde i den nye bydel Musicon. I forbindelse med udvikling og gennemførelse af projektet har vi udarbejdet helhedsplanen for området samt skabt de overordnede designlinjer og disponeringer.

 

Vestbryggen og Østbryggen

På Isefjords Allé i Holbæk tegner Kullegaard to etagebyggerier – Vestbryggen og Østbryggen. Bygningerne opføres i overensstemmelse med lokalplanen som to stokbebyggelser vinkelret på kajkanten mod havnebassinet. Hver stok opføres i 5 etager og rummer 33 boliger samt en erhvervsejerlejlighed.