KMD

Funktion

Kontor og landskab

Bygherre

KMD A/S og Pension Danmark A/S

År

2016-18

Lokation

Ballerup

Omfang

11.000 m²

Bonus

Renovering af byggeri i drift

Anlægssum

95 mio. kr.

Samarbejde

Kullegaard Landskab ApS

Entrepriseform

Ikke oplyst

Ydelser

Arkitektur og landskab

Fremtidssikring og opdatering af kontormiljø og udearealer

Kullegaard har fungeret som rådgiver for KMD i forbindelse med renovering og ombygning af deres 11.000 m² kontorområde. Vores opgave har været at opdatere indretningen og teknikken for at skabe moderne og fremtidssikre lokaler, der samtidig bidrager til effektive arbejdsstationer med høj kapacitet. En central del af projektet har været at optimere indretningen for at imødekomme KMD’s behov for forskellige funktionelle områder. Det har resulteret i nye kursuslokaler, et moderne receptionsområde, behagelige café-områder samt servicearealer af forskellig karakter.

For at sikre en sammenhængende og dynamisk arbejdsplads har vi forbundet kontorområdet på tværs af tre etager ved hjælp af en gennemgående promenade, hvor de fælles arealer er placeret. Som en del af ombygningen blev der også etableret en ny personaleindgang. I vores arbejde med KMD har vi haft fokus på at skabe en mere fleksibel indretning og understøtte en aktivitetsbaseret arbejdspladsindretning.

Ombygning under drift
En særlig udfordring i dette projekt var, at ombygningen skulle udføres, mens byggeriet forblev i drift for at minimere forstyrrelsen for KMD’s daglige arbejde. Dette betød, at kontoret skulle forblive åbent for medarbejderne, samtidig med at områder blev afspærret og ombygget i faser. Ved at afspærre og renovere et område ad gangen har vi sikret, at resten af bygningen kunne fungere som en fortsat arbejdsplads for medarbejderne. Dette har krævet nøje koordinering og samarbejde mellem alle involverede parter for at sikre en gnidningsfri overgang mellem faserne og minimal forstyrrelse af arbejdsflowet.

Resultatet af vores samarbejde med KMD er et moderne og funktionelt arbejdsmiljø, der giver de ansatte de bedste muligheder for at udføre deres arbejde optimalt og trives i deres nye, fremtidssikre kontor.

Kullegaards rolle
Kullegaard har varetaget såvel arkitektur, landskabsarkitektur, analyse, projektering, myndighedsbehandling, udbud samt byggeledelse igennem hele projektet.

Plejecenter Samsøvej

Sparring og dialog

Står du over for et projekt, der kræver arkitektfaglig eller byggeteknisk viden, så deler vi meget gerne ud af vores erfaring. Vi har også specialister inden for f.eks. bæredygtighed, brandrådgivning og life science, der kan bidrage, hvis der er behov for det. Skriv til os på e-mailadressen arkitekter@kullegaard.dk eller ring til os på +45 59 43 17 41, så vi i fællesskab kan afklare, om vi skal hjælpe dit projekt på vej.