Bygningsstyrelsen

Funktion

Kontor

Bygherre

Bygningsstyrelsen

År

2019-21

Lokation

Holbæk

Omfang

5.400 m²

Bonus

Transformation af bevaringsværdig bygning

Anlægssum

90 mio. kr.

Samarbejde

Ole Jepsen A/S, Niras A/S

Entrepriseform

Totalentreprise

Ydelser

Arkitektur og landskab

Transformation til statslige arbejdspladser

Bygningsstyrelsen har brug for nye, fremtidssikre rammer i Holbæk som følge af regeringens plan om at udflytte statslige arbejdspladser. Valget faldt på den gamle Østre Skole, der indtil 2018 fungerede som skole og nu huser over 400 arbejdspladser.

Gennemgribende transformation
Den over 100 år gamle skole er bevaringsværdig, hvorfor hovedtanken bag transformationen har været at bruge og genbruge skolebygningerne i videst mulige omfang. Konstruktionen i alle bygningerne er fuldstændig bevaret, og det originale arkitektoniske udtryk er bragt til live i bygningernes nye funktion, hvor der bl.a. er bibeholdt udvalgte trædetaljer som f.eks. ribber på væggene og træringe i loftet i skolens gamle gymnastiksal, der nu er omdannet til et tidssvarende kantineområde.

Skolen blev oprindeligt opført som pavillonskole, bestående af mange fritliggende enheder med få fælles rum. Det blev gjort som svar på den sundhedsmæssige udfordring, som tuberkulose udgjorde i starten af det 20. århundrede. Man byggede derfor en skole med afstand mellem bygningerne og store vinduespartier, som ikke blot er smukke, men også hjælper med både udluftning og dagslys. Gennem transformationen har vi fokuseret på at udnytte denne opbygning fuldt ud, så de fire institutioner har deres fællesrum som kantine og konferencesal i det, der før var gymnastiksale. Dertil har ombygningen haft et gennemgående fokus på et forbedret indeklima og udnyttelse af dagslys for funktionelle og optimerede arbejdsstationer.

Fremtidssikre arbejdspladser
Det færdige projekt bærer præg af et tæt dialogbaseret samarbejde med alle interessenter, herunder bygherre, fremtidige brugere og rådgivere, hvor design og konstruktion løbende er blevet optimeret og forandret på baggrund af de inputs, som sparringen førte til.

Planen om at udflytte statslige arbejdspladser er opfyldt gennem transformationen fra bevaringsværdig skole til et moderne kontormiljø, der omfavner byggeriets oprindelige arkitektur. Projektet bidrager desuden til lokalområdet i Holbæk med nye arbejdspladser og flere besøgende til byen.

Kullegaards rolle
Vi har bistået med arkitektrådgivning, landskabsarkitektrådgivning, byggeledelse og projektering.

Plejecenter Samsøvej

Sparring og dialog

Står du over for et projekt, der kræver arkitektfaglig eller byggeteknisk viden, så deler vi meget gerne ud af vores erfaring. Vi har også specialister inden for f.eks. bæredygtighed, brandrådgivning og life science, der kan bidrage, hvis der er behov for det. Skriv til os på e-mailadressen arkitekter@kullegaard.dk eller ring til os på +45 59 43 17 41, så vi i fællesskab kan afklare, om vi skal hjælpe dit projekt på vej.