TrackMan

Funktion

Domicil

Bygherre

TrackMan A/S

År

2022-23

Lokation

Hørsholm

Omfang

12.000 m²

Bonus

DGNB-certificering Guld og Hjerte

Anlægssum

Ikke oplyst

Samarbejde

5E A/S, DesignGroup Architects A/S

Entrepriseform

Totalentreprise

Ydelser

DGNB - bæredygtighedsrådgivning

Fremtidens domcil

TrackMans teknologi til måling af performance på blandt andet golfbanen er i stor udvikling og tech-giganten er derfor i gang med opførelsen af et nyt, bæredygtigt domicil på DTU Sience Park i Hørsholm.

Økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed
For at domicilet kan opfylde kravene til en DGNB-certificering har vores DGNB–auditor set på både økonomiske, miljømæssige og sociale kvaliteter i projektet. Det indebærer eksempelvis luftkvalitet, dokumentation fra byggepladsen, ansvarsbevidst ressourceindvending, totaløkonomi, brandsikring og lokalmiljø.

Der måles på disse parametre for at vurdere, om projektet har point nok til en certificering. Det betyder at samtlige rådgivere på projektet samarbejder om at opnå en høj grad af bæredygtighed, der er indtænkt i selve bygningens design.

TrackMans hovedkvarter er tegnet af DesignGroup Architects og er planlagt færdigt i sommeren 2023. Her kan de fremtidige brugere ikke bare glæde sig til et nyt og moderne kontormiljø, men samtidig have god samvittighed over, at det nye domicil lever op til nye, høje standarder for bæredygtighed.

Kullegaards rolle
Kullegaards DGNB-auditor har gennemført en omfattende screening af projektet for at vurdere hvordan projektet vil perfome og om projektet kan certificeres. Efterfølgende har vi stået for at guide bygherren igennem de valg, der skal sikre, at kontorbyggeriet lever op til kravene for en DGNB-certificering i guld.

Det er gjort gennem løbende opdatering af certifikationen, så det sikres at planen overholdes og tilpasses de nødvendige ændringer undervejs i processen, når beslutninger ændres eller teamet får ny viden, der skal implementeres. Derudover har der også været fokus på at øjne muligheder for at højne niveauet af bæredygtighed undervejs i processen.

 

Plejecenter Samsøvej

Sparring og dialog

Står du over for et projekt, der kræver arkitektfaglig eller byggeteknisk viden, så deler vi meget gerne ud af vores erfaring. Vi har også specialister inden for f.eks. bæredygtighed, brandrådgivning og life science, der kan bidrage, hvis der er behov for det. Skriv til os på e-mailadressen arkitekter@kullegaard.dk eller ring til os på +45 59 43 17 41, så vi i fællesskab kan afklare, om vi skal hjælpe dit projekt på vej.