Københavns Universitet

Funktion

Undervisning og laboratorier

Bygherre

Københavns Universitet

År

2022-26

Lokation

København

Omfang

416.000 m²

Bonus

Rammeaftale

Anlægssum

Ikke oplyst

Samarbejde

Dissing+Weitling, Entwine, MRM arkitektur og Kristine Jensen Landskab & Arkitektur

Entrepriseform

Ikke oplyst

Ydelser

Arkitektur

Rammeaftale - Nørre Campus

Gennem mange år har Kullegaard haft rammeaftaler med bl.a. større produktions- og medicinalvirksomheder, hvorigennem vi har udviklet vores viden om kompleks bygningsmasse med stærkt specialiserede arbejdsmiljøer og særlige kvalitetskrav.

Vores rammeaftale med Københavns Universitet betyder at vi nu kan bringe disse kompetencer i spil overfor endnu en stor, offentlig bygherre.

Dybdegående samarbejde
Rammeaftalen omfatter universitetets største campusområde, der med sin imponerende bygningsmasse på 416.000 m2 afspejler vidensbyens udvikling over tid og omfatter såvel kulturarv som nybyggeri.

Nørre Campus rummer både Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND), hvor bl.a. HCØ- og Panumbygningen ved Eva og Niels Koppel samt Mærsk-tårnet findes.

Faciliteterne spænder derfor vidt – fra undervisnings- og forskningsmiljøer over kontor og administration til fællesområder som kantine og opholdsområder, der til sammen danner rammerne for en bæredygtig campus, hvor fokus er på energi- og ressourceoptimering.

Kullegaards rolle
Kullegaard bidrager bl.a. med ressourcer inden for laboratoriebyggeri samt ombygning og renovering af byggerier i drift. Derudover varetager vi også opgaver i relation til brandrådgivning og bæredygtighed, når de enkelte opgaver kræver det.

”Vores erfaring fra andre rammeaftaler er, at vi gennem en kontinuerlig dialog får et indgående kendskab til bygherres ønsker og behov, og derigennem kan levere høj kvalificeret rådgivning, hvor vi i fællesskab skaber holdbare løsninger gennem den rette balance mellem økonomi, tid og kvalitet”.

Kasper Kullegaard, adm. direktør i Kullegaard

Plejecenter Samsøvej

Sparring og dialog

Står du over for et projekt, der kræver arkitektfaglig eller byggeteknisk viden, så deler vi meget gerne ud af vores erfaring. Vi har også specialister inden for f.eks. bæredygtighed, brandrådgivning og life science, der kan bidrage, hvis der er behov for det. Skriv til os på e-mailadressen arkitekter@kullegaard.dk eller ring til os på +45 59 43 17 41, så vi i fællesskab kan afklare, om vi skal hjælpe dit projekt på vej.