Lægemiddelvirksomhed

Funktion

Laboratorier, kontor og erhverv

Bygherre

Lægemiddelvirksomhed

År

2018-21

Lokation

Danmark

Omfang

Ikke oplyst

Bonus

Fast samarbejdspartner

Anlægssum

Ikke oplyst

Samarbejde

Ikke oplyst

Entrepriseform

Hovedentreprise

Ydelser

Totalrådgivning, byggeledelse og sikkerhedskoordinering

Dialog med de ansatte for optimale løsninger

Kullegaard har i over tyve år været faste rådgivere for lægemiddelvirksomheden, hvor vi bidrager med alt fra udvikling af designmanualer til byggeledelse og sikkerhedskoordinering.

Vi yder ofte både bygherrerådgivning, myndighedsprojektering, totalrådgivning i designfasen, udarbejdelse af udbudsprojekt samt byggeledelse, brugerinvolvering og sikkerhedskoordinering under forløbet.

Vi tilpasser vores ydelser efter hvad projekterne kræver, og hvad virksomheden har brug for i det pågældende tilfælde.

Et af de betydningsfulde projekter, vi har udført for virksomheden, omhandler en omfattende sammenlægning og totalrenovering af laboratorier og kontorer i en udviklings- og forsøgsbygning. Bygningen rummer bl.a. et minianlæg til produktion af tabletter, hvor der testes, inden medicinen godkendes til storproduktion.

Dialog med ansatte skaber klare rammer
Vi har altid en løbende dialog med virksomhedens ansatte for at vide præcis hvordan alle projekter skal forløbe, så det hele nås inden for den stramme tidsramme, vi arbejder under, når projekterne skal udføres under korte nedluk af virksomheden.

Samarbejdet med de daglige brugere har ledt frem til, at faciliteter der tidligere var spredt over flere etager, nu samles og optimeres på én etage i bygningen.

Udover kontorfaciliteter omfatter byggeriet 20 vådlaboratorier af forskellig størrelse med apparaturer til eksempelvis røgten og vaskeri til laboranternes udstyr. Derudover rummer det forskningslaboratorier, hvor alle nye produkter testes og færdigudvikles, inden de sendes i produktion.

Lægemiddelvirksomheden arbejder inden for alle klasser af GMP-klassificering i deres faciliteter, og opgaverne for udbud, design og projektering er derfor meget varierende. Kendskabet til de faciliteter der er nødvendige for virksomheden, er altafgørende for et vellykket projekt og samarbejde mellem os og virksomheden.

At have sådan et forhold til en virksomhed man rådgiver for, er noget særligt, fordi jeg gennem mit omfattende kendskab til virksomheden ved hvilke løsninger, der fungerer bedst for virksomheden, og jeg kan se, hvordan faciliteterne kan optimeres mest muligt. Det er helt sikkert også viden som kan overføres til andre virksomheder, og mange af de løsninger vi laver, bliver vi bedt om at udføre for andre.

Projektleder hos Kullegaard

Plejecenter Samsøvej

Sparring og dialog

Står du over for et projekt, der kræver arkitektfaglig eller byggeteknisk viden, så deler vi meget gerne ud af vores erfaring. Vi har også specialister inden for f.eks. bæredygtighed, brandrådgivning og life science, der kan bidrage, hvis der er behov for det. Skriv til os på e-mailadressen arkitekter@kullegaard.dk eller ring til os på +45 59 43 17 41, så vi i fællesskab kan afklare, om vi skal hjælpe dit projekt på vej.