Gråbrødre Hus

Funktion

Boliger

Bygherre

Core X

År

2022-23

Lokation

Roskilde

Omfang

4.500 m²

Bonus

DGNB-certificering Guld

Anlægssum

20 mio. kr.

Samarbejde

Jönsson Entreprise A/S, KHR Architecture, Klaus Nielsen, Aksel V Jensen

Entrepriseform

Totalentreprise

Ydelser

Bæredygtighedsrådgivning og brandrådgivning

Bæredygtighed indarbejdes fra start

Den gamle Gråbrødre Skole transformeres til 50 nye lejeboliger på mellem 60 og 110 kvadratmeter. Den nyklassicistiske skole suppleres af nybyggeri og et fælles gårdrum.

Bæredygtigt fokus i transformationen
Projektet har i særdeleshed fokus på bæredygtighed. Nybyggeriet og det fælles gårdrum skal certificeres til DGNB-guld. Certificeringen varetages af vores bæredygtighedsleder, der har fokus på miljømæssige, økonomiske og sociale aspekter af bæredygtighed for at nå i mål med certificeringen.

Der er arbejdet indgående med at skabe et rekreativt uderum i den gamle skolegård til gavn for beboere og for byen, med både små private uderum, åbne arealer, opholdsarealer, større træer, våde lavninger og væksthus. Alt sammen med stor fokus på at skabe et højt niveau af biodiversitet med levesteder for flora og fauna, der formidles til brugerne.

Der er herigennem lagt op til at bruge de nye grønne gårdrum, som er med at skabe sammenhæng og binde den gamle skole sammen med det omkringliggende nybyggeri.

Udviklingen af Gråbrødre hus er en del af udviklingsplanen for Roskilde Bymidte og er placeret i centrum af byen, hvor boliger, butikker og arbejdspladser placeres sammen med kulturelle og offentlige tilbud.

Kullegaards rolle
Kullegaard varetager rådgivning i forbindelse med DGNB-certificeringen samt projekteringsledelse, arkitektopfølgning og brandcertificeret brandrådgivning.

Visualiseringer: KHR Architecture

Plejecenter Samsøvej

Sparring og dialog

Står du over for et projekt, der kræver arkitektfaglig eller byggeteknisk viden, så deler vi meget gerne ud af vores erfaring. Vi har også specialister inden for f.eks. bæredygtighed, brandrådgivning og life science, der kan bidrage, hvis der er behov for det. Skriv til os på e-mailadressen arkitekter@kullegaard.dk eller ring til os på +45 59 43 17 41, så vi i fællesskab kan afklare, om vi skal hjælpe dit projekt på vej.