Møllebakken

Funktion

Boliger og byrum

Bygherre

Boligselskabet Nordsjælland

År

2018-20

Lokation

Helsinge

Omfang

113 boliger / 112.000 m² landskab

Bonus

Ny bydel

Anlægssum

130 mio. kr.

Samarbejde

B. Nygaard Sørensen A/S, Hundsbæk og Henriksen A/S

Entrepriseform

Totalentreprise

Ydelser

Arkitektur og landskab

Ny harmonisk bydel blomstrer

Boligselskabet Nordsjælland udvider udbuddet af boliger i Helsinge. Det sker via opførelsen af den nye bydel Møllebakken, som et nyt harmonisk og nærværende område midt i Helsinge.

Området kommer til at bestå af boliger i varierende boligtyper, hvor der arbejdes med fleksible planløsninger for at imødekomme de fremtidige beboeres forskellige livssituationer. Det betyder, at der arbejdes med fleksible planløsninger i form af rækkehuse i 2 og 3 etager samt lejligheder i forskellige størrelser – boligerne spænder således fra 40 m² til 115 m².

Fremtidssikker bydel
Møllebakken er bygget i etaper, så vi hele tiden har kunnet arbejde videre på den erfaring og det tillidsforhold, der allerede er skabt. Området forholder sig aktivt til beboernes hverdagsliv, og rummer blandt andet et fælleshus til brug af beboerne og driftspersonalet.

I udviklingen af det nye boligområde er fokus bl.a. på at skabe en levende bydel med sit eget udtryk og stemning, der naturligt kobler sig til den eksisterende by blandt andet gennem landskabet, som er bygget op med grønne kiler og strøg, der knytter bebyggelsen til den omkringliggende by. Derudover prioriteres funktionalitet i området såvel som i de enkelte boliger, hvor gode dagslysforhold og fleksibel rumindretning er indarbejdet.

Kullegaards rolle
Kullegaard har varetaget rollen som arkitekt og landskabsarkitekt på projektet herunder projekteringsledelse, IKT-koordinering, projektering ifm. projektforslag, myndighedsprojekt og hovedprojekt og efterfølgende projektopfølgning. Vi har desuden varetaget fagtilsyn samt rådgivning i forbindelse med inventar og udstyr.

Med os på projektet kan bygherre og entreprenør forvente et samarbejde på tværs af projektet, hvor vi er entreprenørens mand. Vi bidrager med løbende sparring og stor faglighed. Vi fokuserer på arkitekturen uden at gå på kompromis med økonomien eller tempoet.

I forhold til Møllebakken etape 2, har vi kunnet bibringe vores viden og gode erfaring fra etape 1. Vi har skabt en by i byen, så at sige, hvor fokus har været på at etablere gode rammer for nærvær mellem beboerne. Projektet har båret præg af robuste og langtidsholdbare løsninger samt lejligheder der kan tilpasses til beboernes livssituation.

Projektleder i Kullegaard

Plejecenter Samsøvej

Sparring og dialog

Står du over for et projekt, der kræver arkitektfaglig eller byggeteknisk viden, så deler vi meget gerne ud af vores erfaring. Vi har også specialister inden for f.eks. bæredygtighed, brandrådgivning og life science, der kan bidrage, hvis der er behov for det. Skriv til os på e-mailadressen arkitekter@kullegaard.dk eller ring til os på +45 59 43 17 41, så vi i fællesskab kan afklare, om vi skal hjælpe dit projekt på vej.