Fakturering

Vejledning ved fakturering

Alle fakturaer til Kullegaard skal indeholde:

 • Vores sagsnr. og evt. information om delsag
 • Referencenavn og navn på bestiller hos Kullegaard
 • Faktureringshistorik:
  – Aftalt honorar
  – Heraf tidligere faktureret
  – Denne faktura
  – Rest honorar

Mangler nogle af disse oplysninger, bedes der rettes henvendelse til den ansvarlige projektleder. Fakturaer, der ikke efterlever vores fakturavejledning, kan ikke blive godkendt og vil blive returneret til afsender. Eventuelt ekstraarbejde skal faktureres særskilt. Betalingsbetingelser skal være i henhold til kontrakt.

Alle fakturaer til Kullegaard skal stiles til
Kullegaard A/S
Ahlgade 17A, st. th
4300 Holbæk

Alle fakturaer til Kullegaard skal sendes til
kullegaard@invoiceportal.dk

De vedhæftes som pdf-fil (max. 1 faktura per fil).

Øvrig kommunikation til bogholderiet som kontoudtog og lignende, skal sendes til faktura@kullegaard.dk

Plejecenter Samsøvej

Sparring og dialog

Står du over for et projekt, der kræver arkitektfaglig eller byggeteknisk viden, så deler vi meget gerne ud af vores erfaring. Vi har også specialister inden for f.eks. bæredygtighed, brandrådgivning og life science, der kan bidrage, hvis der er behov for det. Skriv til os på e-mailadressen arkitekter@kullegaard.dk eller ring til os på +45 59 43 17 41, så vi i fællesskab kan afklare, om vi skal hjælpe dit projekt på vej.