LCA

Vi rådgiver vi om LCA-beregninger i alle byggeriets faser for både bygherrer, arkitekter, ingeniører og entreprenører. Rådgivningen kan enten ydes som en del af en samlet rådgivning eller selvstændig disciplin, alt efter om projektet skal certificeres CO2 krav, lavemissionsklassen skal overholdes eller om projektet blot skal dokumentere sin udledning ved en LCA-beregning for ibrugtagning:

  • Rådgivningen opstartes ofte allerede ved byggeprogram, dispositionsforslag eller projektforslag. Her vurderes bygningens volumen og typologi, de primære bygningsdele samt konstruktionsprincip. I denne fase bliver der typisk foretaget volumenstudier, variantanalyser og LCA-estimater for en indledende vurdering af CO2-aftrykket.
  • Gennem hele forløbet fra dispositionsforslag til færdigt byggeri dokumenteres og indsamles der data til den endelige LCA-beregning. Der vil ofte udføres hotspotanalyser, som en løbende kvalitetssikring og for at gennemskue, hvordan CO2 udledningen kan reduceres yderligere.
  • Sidste fase påbegyndes ved projektering, udbudsprojekt og udførelse. Her vurderes og sammenlignes varianter inden for kompletterende bygningsdele, såsom vinduer, gulve, beklædninger o.l., der sammenholdes med økonomi, æstetik og holdbarhed. Vores specialister vil gennem denne fase fastsætte grænseværdier til specifikke materialer og opstille krav til levetider på bygningsdele, så grænseværdien overholdes.

Vi rådgiver altid ud fra et totaløkonomisk perspektiv, hvor der bl.a. tages højde for fremtidig drift og vedligehold. Ved at udfordre værdikæden og vores samarbejdspartnere kan vi analysere os frem til de parametre, der skaber mest bæredygtig kvalitet i projektet, hvad enten der er tale om primære bygningsdele, konstruktionsprincipper eller materialevalg.

Er du i tvivl om, hvordan dit byggeri kommer til at efterleve de nye klimakrav i bygningsreglementet eller har du brug for en LCA-beregning, så kontakt fagleder for bæredygtighed Gitte Sejr Sørensengs@kullegaard.dk eller 20 78 88 84.

Bæredygtige projekter, hvor vi har rådgivet om LCA:

Dalstrøget

Trackman

Odsherred Forsyning

Gråbrødre Hus

Kalvehaven

Glumsø

Risskov Brynet

 

Læs mere om vores rådgivning for bæredygtigt byggeri her

Læs mere om vores rådgivning for DGNB her