Proces

Dialogbaseret proces

For os opstår værdien i et projekt gennem et samspil mellem mennesker. Vi insisterer derfor altid på åbenhed og empati i alle aspekter af et samarbejde ved at lytte, spørge og udfordre. Dialog er en grundsten i vores DNA og kendetegnende for den måde, vi arbejder på gennem hele processen. Vi prioriterer derfor kunder og samarbejdspartnere, der også kan se det potentiale.

Vores rådgivning går hånd i hånd med processtyring, som ofte er en kompleks udfordring i forhold til rammer og krav. Vi tager ansvar for at optimere forløbet og skabe resultater med ambitiøse løsninger. Det gør vi gennem klare sigtelinjer i et dialogbaseret samarbejde.

Velafprøvet struktur

I et projektforløb tager vi altid udgangspunkt i en velafprøvet struktur med fokus på tids- og økonomistyring, der er tilpasset de konkrete forhold. Fra de første indledende tanker og idéer til de færdige rammer er vores proces aktivt i spil for at sikre, at ressourcer udnyttes optimalt, og at afgørende teknisk viden gør en positiv forskel gennem vores rådgivning.

Vi sætter en høj standard ved at sørge for, at alle centrale forhold tages i betragtning, forventningsafstemmes og evalueres i alle faser af et forløb. Det betyder, at resultatet i sidste ende lever op til de ambitioner, som alle parter har til projektet og processen.

Model og metode

Projekt

Vi kender kunden

 

Tilblivelsen af NCKs fremtidssikrede fabrik er sket gennem en omfattende proces og et vedholdende samarbejde, hvor der opstod et tæt kollegaskab mellem NCKs og Kullegaards medarbejdere. Resultatet er et effektiviseret arbejdsmiljø, hvor alle løsninger matcher de fremstillede krav og ønsker.

Se projekt

Plejecenter Samsøvej

Sparring og dialog

Står du over for et projekt, der kræver arkitektfaglig eller byggeteknisk viden, så deler vi meget gerne ud af vores erfaring. Vi har også specialister inden for f.eks. bæredygtighed, brandrådgivning og life science, der kan bidrage, hvis der er behov for det. Skriv til os på e-mailadressen arkitekter@kullegaard.dk eller ring til os på +45 59 43 17 41, så vi i fællesskab kan afklare, om vi skal hjælpe dit projekt på vej.