Holbæk Sportsby

Funktion

Svømme-, idræts- og sundhedscenter

Bygherre

Holbæk Kommune og Fonden Holbæk Sportsby

År

2016-19

Lokation

Holbæk

Omfang

22.500 m²

Bonus

Årets idrætsbyggeri 2020

Anlægssum

325 mio. kr.

Samarbejde

Torkil Laursen A/S, OBH-gruppen A/S, ISC A/S

Entrepriseform

OPP (Offentlig og Privat Partnering)

Ydelser

Totalrådgivning, projektering og byggeledelse

Idræt og sundhed

Holbæk Sportsby er bygget ud fra ønsket om et moderne anlæg, der samler størstedelen af Holbæks idræts- og foreningsliv. Holbæk Sportsby er en af de eneste af sin art i Danmark og udover de mange sportsfaciliteter rummer sportsbyen også kommunens sund­hedscenter samt en række andre faciliteter, der relaterer sig til sports- og foreningslivet – café, fysioterapi, sportel mv.

Et fællesskabende hus
Vi har udviklet Holbæk Sportsby med diversiteten i fokus og med ønsket om, at brugerne i høj grad kan kombinere aktiviteter efter eget ønske og behov på alle niveauer – på tværs af interesser og alder. Fællesskab er omdrejning­spunktet i projektet, hvor vi har forfulgt tanken om et ’fællesskabende hus’.

Det er gjort ved at organisere de forskellige funktioner så tæt på hinanden som muligt og med visuel kontakt mellem hallerne og til foyeren. Foyeren fungerer som det store mødested for alle Sportsbyens gæster. Sportsbyens mange tilbud er samlet i ét anlæg for at inspirere og give frihed til, at alle kan gøre brug af kommunens faciliteter på tværs af interesser. Uanset om der er tale om unge, fami­lier og ældre samt motionister og elitudøvere, kan Holbæk Sportsby opfylde de ønsker og behov, der er hos den enkelte samtidig med, at man mødes på tværs og inspirerer hinanden.

Sundhedscentret råder over træningssale med trænings- og fitnessudstyr, mindre individuelle undersøgelsesrum til behandling og samtale, undervisningslokaler til forebyggelsesindsatser, et træningskøkken, hvor borgerne kan lære at lave mad, særlige rum med fokus på ro til de mest sårbare og hjerneskadede, samt samtalelokaler til sundhedsdialog.

Kullegaards rolle
Som totalrådgiver på projektet har vi varetaget bl.a. planlægning og udvikling, projekteringsledelse og projektering, IKT, projektopfølgning og fagtilsyn samt myndighedsgodkendelser, sikkerhedskoordinering og byggeledelse. Vi har gennemført en omfangsrig brugerinddragelsesproces, og har igennem hele forløbet haft dialog og samarbejde mellem de professionelle aktører og det lokale foreningsliv.

Rambøll har analyseret værdiskabelsen af opførelsen og driften af Holbæk Sportsby. I denne rapport vurderes Sportsbyen til at have skabt 303 millioner kroner i lokal omsætning samt 188 arbejdspladser alene i anlægsfasen. Holbæk Kommune er i samarbejde med Kullegaard lykkedes med at etablere et værdiskabende tilbud – både for de enkelte brugere og for hele lokalområdet. Holbæk Sportsby har desuden vundet titlen som Årets Idrætsbyggeri i 2020

Plejecenter Samsøvej

Sparring og dialog

Står du over for et projekt, der kræver arkitektfaglig eller byggeteknisk viden, så deler vi meget gerne ud af vores erfaring. Vi har også specialister inden for f.eks. bæredygtighed, brandrådgivning og life science, der kan bidrage, hvis der er behov for det. Skriv til os på e-mailadressen arkitekter@kullegaard.dk eller ring til os på +45 59 43 17 41, så vi i fællesskab kan afklare, om vi skal hjælpe dit projekt på vej.