NCK

Funktion

Laboratorie

Bygherre

NCK A/S

År

2017-20

Lokation

Farum

Omfang

1.200 m²

Bonus

Brugerindvolvering

Anlægssum

50 mio. kr.

Samarbejde

Niras

Entrepriseform

Totalrådgivning

Ydelser

Arkitektur

Effektivt arbejdsmiljø

Et centralt element i udviklingen af NCK’s nye pilot-plant har været samarbejdet mellem virksomheden og Kullegaard og Niras A/S som de rådgivende parter i processen. NCK’s oprindelige plant var ikke bygget til virksomhedens formål og der var derfor brug for nyere og bedre faciliteter, for fortsat at kunne møde de standarder, som kræves af virksomhedens produktion af organisk, kemisk syntese. Det nye pilotplant blev opført på en tom byggegrund ved siden af NCKs oprindelige plant, så driften i det eksisterende plant kunne fortsætte uforstyrret, mens byggearbejdet fandt sted.

Brugerinvolvering fra start
Projektet gennemgik en omfattende designfase, båret af NCK’s ansatte, som har været centrale spillere i tilblivelsen af det endelige resultat. Designfasen har været med til at sikre, at de nye faciliteter forbedrer arbejdsmiljøet og øger effektiviteten for de ansatte, mens arbejdsgangen forbliver som de ansatte kender den fra det gamle plant.

Pilotplantets opbygning er opført ud fra ønsket om optimale dagslysforhold, med store dobbeltvinduer og ovenlysvinduer, som sikrer naturligt lys både i gangarealer og reaktorrum i bygningen. Al teknik og ventilation er ført ud af produktions- og reaktorrummene og installeret i sideløbende eller overliggende rum, for at sikre det mindst mulige lydniveau, så der kan arbejdes i produktions- og reaktorrummene uden susen og støj. Det tætte samarbejde skabte ikke kun de mest optimale løsninger i plantet, men var også med til at sikre et ejerskab til den nye bygning og en oplevelse af forbedrede arbejdsgange for brugerne af plantet.

Kullegaards rolle
Vi har varetaget rollen som arkitektrådgiver herunder analyse, udarbejdelse af projektforslag, projektering, myndighedsbehandling, udbud, byggeledelse og fagtilsyn. Bygningen er opført, så den efterlever krav og regler for GMP i forbindelse med produktionen, hvilket vores rådgivning har haft fokus på gennem hele processen.

”Det nye plant er en fremtidssikring for os, der sikrer at NCK også eksisterer om tyve år. Bygningen har desuden givet os mulighed for at udvikle vores faciliteter fremadrettet, hvis det bliver nødvendigt. Resultatet af det nye plant har kun været muligt i kraft af det tætte samarbejde, som sikrede at alle løsninger matcher vores krav og ønsker. Rådgivningen gennem processen var omfattende og vi blev nære kolleger i denne tid, hvor vi arbejdede på at skabe et fuldstændig optimalt plant.

Kemiingeniør hos NCK

Plejecenter Samsøvej

Sparring og dialog

Står du over for et projekt, der kræver arkitektfaglig eller byggeteknisk viden, så deler vi meget gerne ud af vores erfaring. Vi har også specialister inden for f.eks. bæredygtighed, brandrådgivning og life science, der kan bidrage, hvis der er behov for det. Skriv til os på e-mailadressen arkitekter@kullegaard.dk eller ring til os på +45 59 43 17 41, så vi i fællesskab kan afklare, om vi skal hjælpe dit projekt på vej.