DNA

Gensidig indsigt

Kullegaard er en arkitekt- og rådgivningsvirksomhed med mere end 40 års erfaring. Vores fokus er på udvalgte kunder og markeder, hvor vi gennem årene har oparbejdet et indgående kendskab, som gør os i stand til at skabe værdi i samarbejdet allerede fra første dialog. Vi prioriterer derfor langvarige relationer, hvor der over tid opbygges en gensidig indsigt, som betyder, at vi leverer den hensigtsmæssige og effektive rådgivning ud fra et solidt fundament.

Vi arbejder hver dag ud fra den dynamik og læring, hvor vi akkumulerer vores viden og erfaring, så vi altid er klædt på til at yde vores mest optimale. Hos os er rådgivning for­målsdreven, hvor vi tager udgangspunkt i de mennesker, der skal leve og arbejde i de rammer, vi skaber.

Vores formål: Vi skaber altid holdbare løsninger gennem dialogbaseret arkitektur

Altid
Vi udfordrer konstant os selv til altid at efterleve vores formål. Det gælder internt og eksternt, da mange års erfaring har dokumenteret, at det er vejen til de bedste resultater og medarbejdere der trives. Dialogbaseret arkitektur er en ambitiøs vej, der kræver, at vi er dygtige til at lytte, afkode og forstå for derefter at udfordre gennem vores faglighed.

Holdbare
Vi bygger konstant videre på vores viden og erfaring inden for arkitektur og de specialistydelser, der betyder, at vi leverer en relevant rådgivning. Kombineret med en ansvarlig holdning til de mennesker vi designer for, skaber det et holdbart resultat, som vi er kendt for.

Løsninger
I fællesskab finder vi løsninger gennem vores rådgivningsproces der er dynamisk og sikker, da den tager udgangspunkt i et gennemprøvet forløb, som løbende evalueres og tilpasses vores erfaringer. Vi eksekverer via en række udvalgte værktøjer, så vi holder et klart fokus på de mål og værdier, der er defineret for den enkelte opgave.

Dialogbaseret
For os opstår værdien gennem et samspil mellem mennesker. Vi insisterer derfor altid på åbenhed og empati i alle aspekter af et samarbejde. Dialog er en grundsten i vores DNA og kendetegnende for den måde, vi arbejder på. Vi er vant til at udvikle projekter sammen med mange forskellige interessenter, og trives i et tværfagligt samarbejde.

Arkitektur
Arkitektur er det samlende element i vores arbejde. Det er i formgivningen, at alle delelementerne i formålet samles i en helhed. Det betyder derfor mest mulig funktionalitet for brugerne, modstandsdygtighed og korrekt udførelse, forankret i den håndværksmæssige tradition i et arkitektonisk udtryk, der passer til den opgave, vi står overfor.

Plejecenter Samsøvej

Den gode dialog

Gennem vores dialogbaserede rådgivning har vi udviklet Plejecenter Samsøvej for Holbæk Kommune. Resultatet er et center som via sin arkitektur har mindsket fraløbsprocenten hos beboerne, optimeret arbejdsgangene for personalet og nedbragt konfliktniveauet mellem de to grupper. Vi søger altid at skabe en dynamisk rådgivningsproces uanset om vi varetager totalrådgivning, arkitektrådgivning eller delt rådgivning.


Se projekt

Transparent proces

Vores formål er opfyldt når vi gennem et projektforløb har ydet en rådgivning og afleveret et projekt, der gør en positiv forskel for alle parter. Forudsætningen for det er en klar forventningsafstemning og tydelige målsætninger, som fastsættes i fællesskab ved opstart, evalueres løbende og ved aflevering. Det sikrer en effektiv udvikling med fokus på det aftalte kvalitetsniveau.
Plejecenter Samsøvej

Sparring og dialog

Står du over for et projekt, der kræver arkitektfaglig eller byggeteknisk viden, så deler vi meget gerne ud af vores erfaring. Vi har også specialister inden for f.eks. bæredygtighed, brandrådgivning og life science, der kan bidrage, hvis der er behov for det. Skriv til os på e-mailadressen arkitekter@kullegaard.dk eller ring til os på +45 59 43 17 41, så vi i fællesskab kan afklare, om vi skal hjælpe dit projekt på vej.