Bioteknologisk virksomhed

Funktion

Laboratorier

Bygherre

Fortroligt

År

2022-27

Lokation

Danmark

Omfang

8.000 m²

Bonus

Udarbejdelse af masterplan

Anlægssum

Fortroligt

Samarbejde

Niras

Entrepriseform

Ikke oplyst

Ydelser

Arkitektur og landskab

Koncernen udvider i Danmark

Kemikoncernen øger en del af produktionen med 300-500 % og har derfor brug for en udvidelse og fremtidssikring af de eksisterende produktionsfaciliteter. Det betyder at bebyggelsen suppleres med en ny produktionsbygning, en ny lagerbygning og en ny administrationsbygning. Projektet omfatter planlægning og efterfølgende etapeopdelt projektering og etablering af det store sammenkoblede kompleks. Funktionerne i komplekset omfatter bl.a. produktionssuiter, fyldelinjer, R&D-faciliteter, laboratorier, solvent-tankanlæg, administration, lager og tilhørende trafikal logistik.

Fremtidssikret site
Den nye produktionsbygning placeres centralt på området med adgang til de øvrige bygninger gennem gangbroer og overgangszoner. Bygningen deles op til at indeholde både fyldelinjer og omklædning, produktion og udvikling samt teknik og ventilation.

Virksomhedens nye lagerbygning består af et centralt placeret højlager samt et lavere supporterende bygningsafsnit med mulighed for transport med sluse for lastbiler samt et laboratorieområde.

Administrationsbygningen indbefatter alle nødvendige funktioner for at skabe et moderne kontormiljø for medarbejderne. Bygningen disponeres omkring et centralt atrium, der spænder gennem alle etager og afsluttes med en glaskonstruktion i taget. Her bliver medarbejdere og gæster budt velkommen i en bygning med god overskuelighed og visuel kontakt til alle etager.

Kullegaards rolle
Projektets størrelse og kompleksitet har afstedkommet arkitektrådgivning fra et bredt spektrum af Kullegaards faglige ekspertiser indenfor bygherrerådgiving, projektledelse, udarbejdelse af masterplaner, bygningsdesign, bio-pharma specialister og DGNB-konsulenter. Kullegaard har spillet en afgørende koordinerende rolle i disponeringen af en helhedsplan for det samlede bygningskompleks i tæt dialog med bygherre og samarbejdspartnere.

Helhedsplanen er udarbejdet i et dynamisk parløb imellem Kullegaards arkitekter og landskabsarkitekter, der har sikret en solid overordnet sammenhængskraft for personflow og trafikal logistik trods det kompakte og kuperede site.

Plejecenter Samsøvej

Sparring og dialog

Står du over for et projekt, der kræver arkitektfaglig eller byggeteknisk viden, så deler vi meget gerne ud af vores erfaring. Vi har også specialister inden for f.eks. bæredygtighed, brandrådgivning og life science, der kan bidrage, hvis der er behov for det. Skriv til os på e-mailadressen arkitekter@kullegaard.dk eller ring til os på +45 59 43 17 41, så vi i fællesskab kan afklare, om vi skal hjælpe dit projekt på vej.