Eksempler på opgaver

Etablering og indretning af kontorområder.
Transformationer af bevaringsværdige byggerier.
Rådgivning i forbindelse med opførelse og renovering af filialer.
Opførelse og renovering af restaurationsområder, kantineområder og caféområder.
Rådgivning i forbindelse med indretning og opførsel af detailprojekter.
Opførelse og renovering af sports- og kulturbygninger.
Energioptimeringer af kontorområder og bevaringsværdier byggerier.
Omdisponering og ombygning af administration og direktionsgang.
Akustikregulering og lydisolering for bedre arbejdsmiljø.
Facaderenovering af vinduesbånd og murværk.
Etablering af glasgang mellem to hoteller.
Etablering af sundheds-, sports- og kulturbygninger
’Svævende’ kontor mellem to bygninger.
Etablering af nyt varemærke i form af ny hovedindgang med spektakulært glasparti.
Helhedsplan for site.
Opgradering af udearealer, herunder belægninger med fokus på trafikanter og gående.
Site separation, matrikel mm. Arealoverførsel og reetablering af sikkerhedsindhegning.
Wayfinding i forbindelse med opførelse af landskab.

Plejecenter Samsøvej

Sparring og dialog

Står du over for et projekt, der kræver arkitektfaglig eller byggeteknisk viden, så deler vi meget gerne ud af vores erfaring. Vi har også specialister inden for f.eks. bæredygtighed, brandrådgivning og life science, der kan bidrage, hvis der er behov for det. Skriv til os på e-mailadressen arkitekter@kullegaard.dk eller ring til os på +45 59 43 17 41, så vi i fællesskab kan afklare, om vi skal hjælpe dit projekt på vej.