Børnehuset Galaxen

Funktion

Børnehus

Bygherre

Holbæk Kommune

År

2015-16

Lokation

Jyderup

Omfang

1.300 m²

Bonus

Naturlig ventilation og solceller

Anlægssum

25,5 mio. kr.

Samarbejde

Terkel Pedersen ApS, Daurehøj Erhvervsbyg og Thing Brandt Landskab ApS

Entrepriseform

Totalentreprise

Ydelser

Arkitektrådgivning og arbejdsmiljøkoordinering

Leg og hygge i nye rammer

Holbæk Kommune har opført Børnehuset Galaxen som erstatning for de to institutioner Mariendal og Troldhøjen. Projektet omfatter en ny institution til 180 børn fordelt på seks børnehavegrupper, tre vuggestuegrupper samt en personalegruppe på ca. 35 voksne.

Byggeri i børnehøjde
Byggeriet er opført med fokus på at det skal imødekomme børnene med blandt andet lave vinduer i børnehøjde samt fokus på wayfinding, som gør området overskueligt.

Desuden har det været centralt at skabe en velfungerende arbejdsplads for personalet, der skal have deres daglige gang i institutionen.

Arkitekturen skaber rammerne
Bygningskroppen er nedskaleret gennem forrykninger i facaderne, så de enkelte grupperum er aflæselige i gavlfacaderne. Bygningens bærende arkitektoniske element, er det store udkragede tag, som skaber overdækkede legeområder tæt på bygningen. I bygningens midte ligger atriumgården som et beskyttet, udendørs opholdsareal.

Facaderne er beklædt med zink og træ, som patinerer smukt og bidrager til et behageligt miljø i opholdszonerne. Der er etableret solcelleanlæg på tagfladen hvilket sikrer et reduceret energiforbrug. Via facadeåbninger og tagvinduer opnås naturlig ventilation. Behovet for mekanisk ventilation er dermed formindsket.

Landskabet omkring institutionen lægger op til mange timers varierende leg, læring og ophold for børn og voksne, og ligger i tæt forbindelse med bebyggelsen via flydende overgange mellem inde og ude.

Kullegaards rolle
Kullegaard vandt projektet i en totalentreprisekonkurrence med sit forslag til en ny, tidssvarende og fremtidssikret institution. Vi har ydet arkitektrådgivning på opgaven herunder projektering, IKT og arbejdsmiljøkoordinering. Projektet er udført i samarbejde med Holbæk Kommune.

Plejecenter Samsøvej

Sparring og dialog

Står du over for et projekt, der kræver arkitektfaglig eller byggeteknisk viden, så deler vi meget gerne ud af vores erfaring. Vi har også specialister inden for f.eks. bæredygtighed, brandrådgivning og life science, der kan bidrage, hvis der er behov for det. Skriv til os på e-mailadressen arkitekter@kullegaard.dk eller ring til os på +45 59 43 17 41, så vi i fællesskab kan afklare, om vi skal hjælpe dit projekt på vej.