Lægemiddelvirksomhed

Funktion

Kantinekøkken

Bygherre

Fortroligt

År

2020-22

Lokation

Danmark

Omfang

600 m²

Bonus

Ikke oplyst

Anlægssum

Fortroligt

Samarbejde

Fortroligt

Entrepriseform

Hovedentreprise

Ydelser

Delt rådgivning

Opdatering af kantinekøkken

Kullegaard har et langvarigt samarbejde med lægemiddelvirksomheden, der har flere lokationer i Danmark. Gennem en løbende fornyet rammeaftale, der strækker sig indtil midten af 2027, har Kullegaard udarbejdet et dybdegående kendskab til virksomhedens ønsker og behov.

Det betyder at vi har en klar forståelse af, hvordan projekter bedst kan udvikles og eksekveres, mens de fastlagte rammer overholdes og minimerer forstyrrelser for den daglige drift.

Fremtidssikret kantineområde
Et af de projekter, hvor Kullegaard har været involveret, var udskiftningen af kantinekøkken på lægemiddelvirksomhedens site.

Med en daglig besøgsfrekvens på 1.400 ansatte var det vigtigt for virksomheden at udskiftningen foregik under stram tidsstyring, så den daglige gang blev forstyrret mindst muligt.

Alle overflader og køkkenudstyr blev udskiftet for et mere moderne udtryk og bedre arbejdsgange for personalet. Samtidig blev flere af kantinens funktioner omorganiseret for at gøre medarbejderes daglige gang så effektiv som mulig.

Ombygning under drift
Kullegaard stod også for udskiftning af alle tekniske installationer og etablering af et nyt køle- og frostrum.

Ombygningen blev udført i to faser for at tage særlige hensyn til støjfølsomme bygninger og funktioner omkring kantineområdet samt pågående produktion i de omkringliggende bygninger på sitet.

Kullegaards rolle
Kullegaards rolle i projektet omfattede ansvar for projektledelse, fagtilsyn og byggeledelse.

Plejecenter Samsøvej

Sparring og dialog

Står du over for et projekt, der kræver arkitektfaglig eller byggeteknisk viden, så deler vi meget gerne ud af vores erfaring. Vi har også specialister inden for f.eks. bæredygtighed, brandrådgivning og life science, der kan bidrage, hvis der er behov for det. Skriv til os på e-mailadressen arkitekter@kullegaard.dk eller ring til os på +45 59 43 17 41, så vi i fællesskab kan afklare, om vi skal hjælpe dit projekt på vej.