Eksempler på opgaver

Vores kunder har ofte et ønske om at projekterne behandles fortroligt og af respekt for dette, beskrives disse opgaver derfor ikke i vores udvalgte projekter. Nedenfor ses en række udvalgte eksempler på opgaver, vi har udført:

Etablering af nye sluser i forbindelse med eksisterende GMP produktionsområde.
Etablering af nyt GMP-område.
Undersøgelse og registrering af overfladers tilstand i GMP område til vedligeholdelsesbudget.
GMO-opgradering af stalde og laboratorier.
Brand- kontrol og optimering af GMP område.
Modernisering af GMP område i etaper, uden nedluk af produktion.
Omfattende renovering af eksisterende produktionslokaler og laboratorier.
Opførelse af ny pilotplant i relation til eksisterende anlæg.
Projektering og fagtilsyn ifm. med opførelse af nyt produktionsafsnit med ex renrum.
Design og udvikling af ny udvendig varesluse og personsluse til dyrestalde i eksisterende bygninger.
Etablering af ’Open Space’- koncept i forbindelse med nyindretning af kontorområde.
Opbygning af cellekontorer til storrumskontorer samt etablering af stillerum, samtalerum og mødelokaler.
Indretning af bestyrelseslokale samt kontorområde.
Om disponering og ombygning af administration og direktionsgang
Facaderenovering af vinduesbånd og murværk.
Flytning og etablering af ny portvagt i receptionsområdet.
Ny indretning af kantine- og buffetområde.
Tung Miljøsanering af PCB, asbest og blyforurenede bygningsdele.

 

 

 

Plejecenter Samsøvej

Sparring og dialog

Står du over for et projekt, der kræver arkitektfaglig eller byggeteknisk viden, så deler vi meget gerne ud af vores erfaring. Vi har også specialister inden for f.eks. bæredygtighed, brandrådgivning og life science, der kan bidrage, hvis der er behov for det. Skriv til os på e-mailadressen arkitekter@kullegaard.dk eller ring til os på +45 59 43 17 41, så vi i fællesskab kan afklare, om vi skal hjælpe dit projekt på vej.