Stenhushallen

Funktion

Sportshal

Bygherre

Stenhus Gymnasium og HF

År

2016-17

Lokation

Holbæk

Omfang

2.000 m²

Bonus

Nomineret til arkitekturprisen 2019 - Tyndpladeprisen

Anlægssum

18 mio. kr.

Samarbejde

Oluf Jørgensen A/S og Entreprenør Morten C. Henriksen A/S

Entrepriseform

Totalentreprise

Ydelser

Totalrådgivning

Idræt før og efter skole

Stenhus Gymnasium og HF ønskede at udvide deres faciliteter til undervisning og idrætsaktiviteter i og efter skoletid. På baggrund af skolens ønsker og behov har vi udarbejdet et forslag til, hvordan ønsket til de nye faciliteter imødekommes bedst muligt.

Design giver plads
I projektforslaget har vi skabt plads til flere funktioner, flere kvadratmeter og en øget anvendelighed i forhold til kravene i udbudsmaterialet. Derudover har vi prioriteret totaløkonomien – bl.a. i forhold til den konstruktive løsning.

Rum til bevægelse
De nye faciliteter består af en bygning i to etager med ankomst i en dobbelthøj foyer, hvorfra der er adgang til en idrætshal og omklædning. Derudover er der direkte adgang til galleriet på 1. sal, hvor der bl.a. er tilskuerfaciliteter.

På 1. sal findes en højloftet dansesal med glaspartier, der sikrer godt dagslys i rummet. Desuden skaber glaspartierne en visuel kontakt til idrætshallen. Fra dansesalen er der adgang til et stort rum, som kan bruges til møder, undervisning mv. Rummet ligger i direkte forbindelse til et tekøkken med tilhørende terrasse.

Bygningen har desuden faciliteter for fysioterapi med egen indgang, hvorfra der er adgang til to behandlingsrum og en genoptræningssal. Der er også adgang til fysioterapien fra hallen, hvor der er visuel forbindelse.

Beklædning binder hallen til området
Stenhushallen er beklædt med sinusplader, præcis som mange landbrugsbygninger, i det kulturlandskab, som findes overalt i hallens opland. Anvendelsen af tyndplader som facadebeklædning er på den måde med til at stedbinde bygningskomplekset i sin kontekst.

Kullegaards rolle
Vi har ydet totalrådgivning på opgaven, som omfatter planlægning og udvikling, projekteringsledelse og projektering, IKT, projektopfølgning og fagtilsyn samt sikkerhedskoordinering og byggeledelse.

Plejecenter Samsøvej

Sparring og dialog

Står du over for et projekt, der kræver arkitektfaglig eller byggeteknisk viden, så deler vi meget gerne ud af vores erfaring. Vi har også specialister inden for f.eks. bæredygtighed, brandrådgivning og life science, der kan bidrage, hvis der er behov for det. Skriv til os på e-mailadressen arkitekter@kullegaard.dk eller ring til os på +45 59 43 17 41, så vi i fællesskab kan afklare, om vi skal hjælpe dit projekt på vej.