Bioteknologisk virksomhed

Funktion

Laboratorier og kontorer

Bygherre

Fortroligt

År

2017-21

Lokation

Danmark

Omfang

800 m²

Bonus

Ikke oplyst

Anlægssum

Fortroligt

Samarbejde

Ikke oplyst

Entrepriseform

Fag-, stor og hovedentreprise

Ydelser

Totalrådgivning

Opdatering af laboratorier og kontorer

Kullegaard har ydet totalrådgivning for biotekvirksomheden i forbindelse med ombygning og modernisering af flere af deres bygninger, hvor der arbejdes med avanceret forskning inden for enzymer.

Biotekvirksomheden optimerer løbende deres bygningsmasse, hvilket sker på baggrund af en samlet plan for renovering og modernisering af virksomhedens sites i Danmark.

Det har bl.a. resulteret i en omfattende ombygning af på et af deres sites, hvor vi i alt har renoveret og etableret 30 vådlaboratorier fordelt på 800 m². Faciliteterne har undergået en stor modernisering, og fremstår nu som tidssvarende forskningslaboratorier, hvor der gennem processen er inddraget plads, som tidligere har haft andre funktioner for at skabe den mest optimale arbejdsgang.

Brugersamarbejde fremtidssikrer faciliteter
Fra projektets start er der gennemført en intensiv brugerinddragelsesproces, hvor laboranterne har identificeret deres behov i relation til optimale arbejdsgange og et godt arbejdsmiljø.

Derudover har de identificeret de forskellige behov for funktioner, herunder f.eks. om det skal være et laboratorie med undertryk, overtryk eller nitrogen. Endvidere har brugerne identificeret deres behov for inventar samt placering af det – lige fra skabe med præcise mål over borde til pipetteholdere.

Proces skaber tryghed
På baggrund af de identificerede ønsker og krav til laboratorierne har vi udarbejdet forslag til løsninger samt ideer til optimeringer. Det er bl.a. gjort i samarbejde med producenter af laboratorieinventar og -udstyr, som er inddraget tidligt i processen.

Kullegaards rolle
Vi har varetaget den komplette totalrådgivning herunder: Projekt- og projekterings-ledelse, arkitektrådgivning, koordinering af styre- og brugergruppe, projektering, udarbejdelse af udbudsmateriale, kontrahering med entreprenører, fagtilsyn, byggeledelse, sikkerhedskoordinering, mangelgennemgang, afleveringsforretning og 1 års eftersyn.

Plejecenter Samsøvej

Sparring og dialog

Står du over for et projekt, der kræver arkitektfaglig eller byggeteknisk viden, så deler vi meget gerne ud af vores erfaring. Vi har også specialister inden for f.eks. bæredygtighed, brandrådgivning og life science, der kan bidrage, hvis der er behov for det. Skriv til os på e-mailadressen arkitekter@kullegaard.dk eller ring til os på +45 59 43 17 41, så vi i fællesskab kan afklare, om vi skal hjælpe dit projekt på vej.