Bioteknologisk virksomhed

Funktion

Laboratorier, kontor og erhverv

Bygherre

Bioteknologisk virksomhed

År

Løbende

Lokation

Danmark

Omfang

Ikke oplyst

Bonus

Langvarigt samarbejde

Anlægssum

13,2 mio. kr.

Samarbejde

Ikke oplyst

Entrepriseform

Fag-, stor- og hovedentreprise

Ydelser

Totalrådgivning, arkitektur, arbejdsmiljøkoordinering og byggeledelse

Et tæt samarbejde

Kullegaard har gennem flere år haft et tæt samarbejde med en større dansk bioteknologisk virksomhed, hvor vi har ageret som bygherre, arkitekt og totalrådgiver på alt fra designmanualer og facility management til nye laboratorier og overfladerenoveringer. Derudover har vi rådgivet i forbindelse med nybyggeri af en pilotplant.

Et centralt element i udviklingen af virksomhedens nye faciliteter har været samarbejdet mellem virksomheden og Kullegaard. Alle projekter bliver til i faser og gennemgår en omfattende designfase, hvor de ansatte bliver centrale spillere i tilblivelsen af de endelige resultater.

Det tætte samarbejde skaber ikke kun de mest optimale løsninger, men er også med til at sikre ejerskab til de nye faciliteter og forbedrede arbejdsgange for medarbejderne i virksomheden.

Fokus på Good Manufacturing Practice
Virksomheden har på grund af deres stramme krav til GMP under deres arbejde et meget lille tidsrum til udførsel af de nødvendige projekter, da udførslen ikke må sænke produktionen. Det lille tidsrum findes i virksomhedens fastlagte nedlukninger, hver sommer og til jul.

Vi arbejder altid ud fra, at de nye løsninger stemmer bedst muligt overens med arbejdsprocesserne og højner effektiviteten og arbejdsflowet hos medarbejderne. Det er med til at sikre, at medarbejderne arbejder under de bedste forudsætninger, når projektet er udført.

Optimering af økonomi
I planlægningen har vi også fokus på optimering af de økonomiske rammer i relation til byggepladsomkostninger. Et centralt element i dette er overlap i faserne. Når udførelsesfasen i fase 1 er godt i gang, indleder vi de første møder med brugerne i fase 2 osv. Det betyder samtidig, at laboratorier og kontorer i bygningerne kan være i drift under alle faser.

Virksomheden arbejder inden for flere klasser af renhedsklassificering i deres faciliteter, og opgaverne for udbud, design og projektering er derfor meget varierende. Kendskabet til de faciliteter, som er nødvendige for virksomheden, er altafgørende for et vellykket projekt og samarbejde mellem os og virksomheden. På denne måde skal virksomheden ikke bekymre sig om, hvordan projekterne bliver udført, men kan stole på, at det bliver gjort efter deres ønsker og krav.

Bygningskonstruktør og projektleder hos Kullegaard

Plejecenter Samsøvej

Sparring og dialog

Står du over for et projekt, der kræver arkitektfaglig eller byggeteknisk viden, så deler vi meget gerne ud af vores erfaring. Vi har også specialister inden for f.eks. bæredygtighed, brandrådgivning og life science, der kan bidrage, hvis der er behov for det. Skriv til os på e-mailadressen arkitekter@kullegaard.dk eller ring til os på +45 59 43 17 41, så vi i fællesskab kan afklare, om vi skal hjælpe dit projekt på vej.