Lægemiddelvirksomhed

Funktion

Laboratorier, kontorer og erhverv

Bygherre

Fortroligt

År

2022-23

Lokation

Danmark

Omfang

Fortroligt

Bonus

Ikke oplyst

Anlægssum

Fortroligt

Samarbejde

Ikke oplyst

Entrepriseform

Hovedentreprise

Ydelser

Totalrådgivning, byggeledelse og sikkerhedskoordinering

Kompleks renovering

Lægemiddelvirksomhedens bygning blev oprindeligt opført som en skosværtefabrik i begyndelsen af 1900-tallet. Senere blev der tilføjet anden, tredje og fjerde etage i 1970’erne.

Stueetagen rummer den tekniske serviceafdeling, førstesalen er kontorer for facility management-ingeniører, anden sal er laboratorier, og tredje sal er under ombygning. Fjerde sal fungerer som teknikrum og tagkonstruktion.

Ombygning i faser
Renoveringen af bygningen blev udført i etaper. Den første fase af ombygningen omfattede sammenlægning og renovering af alle laboratorier på anden sal, hvor de nu bruges til kvalitetskontrol af færdigproduceret medicin før det sendes til storproduktion.

Før den resterende ombygning blev påbegyndt, blev der foretaget en grundig registrering og opmåling af bygningens installationer. Dette førte til ombygning af stueetagens konstruktioner, udskiftning af vinduer og opgradering af de tekniske installationer.

Renoveringen af installationerne påvirkede alle etager, da bygningens primære teknik er placeret på fjerde sal. Under renoveringen blev der taget særlige hensyn til laboratorierne på anden sal fordi renoveringen blev udført mens laboratorierne var i drift.

Derfor blev alternative løsninger implementeret i logistikken, såsom transport af materialer gennem et stilladstårn med materialehejs for at undgå nærkontakt med laboratorierne.

Samarbejde med ansatte fører til optimale løsninger
Arbejdet med el-installationerne blev planlagt og udført i samarbejde med bygherrens teknikere for at minimere forstyrrelser for brugerne.

Bygherre havde et ønske om at omdanne de smårumskontorer, der oprindeligt var i bygningen, til mere åbne og indbydende kontormiljøer. Vi tog udgangspunkt i vores tidligere udarbejdede koncept, Open Office, og tilpassede det til bygningen. Kontorområderne er nu mere åbne med indeliggende mødelokaler, der skaber naturlig opdeling og forbedret lydisolering.

Kullegaards rolle
Vores rolle omfatter brugerinvolvering, skitsering, valg af materialer, udarbejdelse af designmanual, projektering, projekteringsledelse, sikkerhedskoordinering, byggeledelse, fagtilsyn, projektledelse, indhentning af tilbud/udbud, mangelgennemgang, afleveringsforretning samt et 1-årigt eftersyn.

De mange projekter for bygherren gennem årene har betydet, at processen i projektet har været gennemskuelig og effektiv, fordi vi som vedvarende rådgivere har et indgående kendskab til bygherres mål og visioner samt de beslutningstagningsprocesser, der fylder i de første indledende faser af et projekt.

Plejecenter Samsøvej

Sparring og dialog

Står du over for et projekt, der kræver arkitektfaglig eller byggeteknisk viden, så deler vi meget gerne ud af vores erfaring. Vi har også specialister inden for f.eks. bæredygtighed, brandrådgivning og life science, der kan bidrage, hvis der er behov for det. Skriv til os på e-mailadressen arkitekter@kullegaard.dk eller ring til os på +45 59 43 17 41, så vi i fællesskab kan afklare, om vi skal hjælpe dit projekt på vej.