Avista Green

Funktion

Procesanlæg og laboratorie

Bygherre

Avista Green A/S

År

2018-20

Lokation

Kalundborg

Omfang

3.000 m²

Bonus

Kompleks fremtidssikring

Anlægssum

Ikke oplyst

Samarbejde

Ikke oplyst

Entrepriseform

Ikke oplyst

Ydelser

Arkitektrådgivning

Fremtidens procesanlæg

På havnen i Kalundborg ligger et af Europas mest avancerede spildolieraffinaderier. Avista Green omdanner sort spildolie til baseolie, som genanvendes til smøreolie. Kullegaard har ydet arkitektrådgivning i forbindelse med den omfattede genopførelse af anlægget efter en ødelæggende brand i 2017.

Avista Green består nu af et kæmpe procesanlæg med tilhørende teknik og faciliteter, herunder kontrolrum, laboratoriebygning, utilitybygning og en brandslukningsbygning.

Hele sitet er udviklet og opført efter de nyeste standarder, så raffinaderiet fortsat kan udføre den spildolieanvendelse, som er nødvendig for at skabe en balance i den bæredygtige olieproduktion i Danmark. Genanvendt baseolie udleder nemlig betydelig mindre CO2 end baseolie fremstillet af råolie, og det eneste restaffald er vand.

Kontinuerlig produktion i hele forløbet
Under udviklingen og opførelsen af det nye raffinaderi har vi sikret medarbejderne de bedst mulige forhold ved etablering af en pavillonby som midlertidig arbejdsplads. Det har krævet en forudgående dialog og godkendelse fra de lokale myndigheder, som vi har varetaget.

Optimering og fremtidssikring gennem fleksibel proces
Projektet har taget udgangspunkt i Avista Greens manual for opførelse af raffinaderier. På baggrund af denne har vi ydet rådgivning, så de gældende vejledninger i manualen er udført efter danske standarder.

Det er bl.a. gjort ud fra en siteindretning, der sikrer, at bygningerne overholder gældende afstands- og brandkrav for olieraffinaderier i Danmark.

Kullegaards rolle
Vi har ydet rådgivning i relation til design, projektering og byggeledelse for de bygninger, der understøtter selve procesanlægget.

Vi løser fortsat mindre opgaver for Avista Green for løbende optimeringer på sitet. Det omfatter bl.a. opførelse af endnu en laboratoriebygning ovenpå den eksisterende, så der er plads til endnu flere arbejdsstationer og tilhørende omklædning.

”Det nye site er mere end dobbelt så stort som det, vi havde før. Vi kan derfor producere dobbelt så meget baseolie som tidligere, og under meget bedre forhold. Samtidig har vi fået etableret brandsluknings- og utilitybygninger for at imødekomme de nyeste krav fra myndighederne og forsikringsselskab til vores håndtering af spildolie. Med det nye procesanlæg har vi desuden fået etableret et nyt, moderne laboratorie, der giver os mulighed for at kvalitetssikre vores arbejde og tiltrække nye kollegaer som følge af de forbedrede arbejdsforhold. Vi har gennem et stærkt samarbejde fået designet nogle faciliteter som fungerer, og som gør vores dagligdag lettere.”

Peter Jonsson, Avista Green

Plejecenter Samsøvej

Sparring og dialog

Står du over for et projekt, der kræver arkitektfaglig eller byggeteknisk viden, så deler vi meget gerne ud af vores erfaring. Vi har også specialister inden for f.eks. bæredygtighed, brandrådgivning og life science, der kan bidrage, hvis der er behov for det. Skriv til os på e-mailadressen arkitekter@kullegaard.dk eller ring til os på +45 59 43 17 41, så vi i fællesskab kan afklare, om vi skal hjælpe dit projekt på vej.