Østbryggen

Funktion

Boliger

Bygherre

AP Pension

År

2018-21

Lokation

Holbæk

Omfang

34 boliger / 3.670 m²

Bonus

Svanemærket

Anlægssum

76 mio. kr.

Samarbejde

5E Byg A/S, Henry Jensen A/S

Entrepriseform

Totalentreprise

Ydelser

Arkitektur, landskab, brandrådgivning og bæredygtighedsledelse

Svanemærket i fem etager

På havnen i Holbæk er kommunens første svanemærkede etagebyggeri netop blevet opført. Bygningen er opført i overensstemmelse med lokalplanen og placeret vinkelret på kajkanten mod havnebassinet.

Vi bruger 90 procent af vores tid indenfor, og derfor er et sundt indeklima alfa-omega for vores velbefindende. Det har vi imødekommet med bæredygtige lejeboliger med solceller og høje krav til dagslys, ventilation og indeklima generelt.

Derudover efterlever boligerne skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer og krav til bæredygtigt certificeret træ. Alt sammen med til at skabe et byggeri med fokus på at spare på jordens ressourcer, give håndværkerne en bedre byggeproces og sikre de bedst muligt lejeboliger til byggeriets fremtidige beboere.

Fokus på bæredygtighed
Bygningen er opført i fem etager, og rummer 34 boliger samt to erhvervslejligheder. Derudover omfatter projektet en række fællesfunktioner, bl.a. hævet taghave, der fungerer som overdækning for bebyggelsernes parkeringsplads.

Bebyggelsen er kendetegnet ved klassisk nordisk kvalitet, som indføjer sig på en naturlig måde i havnens eksisterende byggeri. Bygningens facader giver optimal udsigt over fjord og by fra alle boligerne, da facadeforskydningerne giver plads til disponering af store sydvendte altaner, så beboerne får mest muligt glæde af solen.

Boligerne i de to byggerier varierer i størrelse fra to til fire værelser med optimal udnyttelse af dagslyset gennem store facadevinduer på begge sider af lejlighederne. Fokus i projektet har været at benytte områdets styrker til at skabe gode boliger ud fra en pragmatisk tilgang, og derigennem øge livskvaliteten for Østbryggens beboere.

Kullegaards rolle
Kullegaard har varetaget rollen som arkitekt og landskabsarkitekt på projektet herunder registrering, samt projektfaser som projektforslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, hovedprojekt, udførelsesprojekt med efterfølgende projektopfølgning Ifm. faseskift blev der udført kvalitetssikring, granskning etc.

Vi varetog dialog med myndighederne ifm. ibrugtagningstilladelse. Kullegaard har ligeledes varetaget IKT-koordinering og fagtilsyn.

Svanemærkede boliger er vejen frem, når vi opfører ejendomme. Det er godt for klimaet, og så er det ikke mindst sundere for dem, som bor der. Vi vil altid skabe de bedst mulige rammer for vores lejere, og det kan vi blandt andet gøre ved at bygge svanemærket med et godt indeklima til følge.

Bygherre

Plejecenter Samsøvej

Sparring og dialog

Står du over for et projekt, der kræver arkitektfaglig eller byggeteknisk viden, så deler vi meget gerne ud af vores erfaring. Vi har også specialister inden for f.eks. bæredygtighed, brandrådgivning og life science, der kan bidrage, hvis der er behov for det. Skriv til os på e-mailadressen arkitekter@kullegaard.dk eller ring til os på +45 59 43 17 41, så vi i fællesskab kan afklare, om vi skal hjælpe dit projekt på vej.