Nyheder
6. april 2023

Københavns Universitet har netop valgt rådgivere til deres rammeaftale, og Kullegaard er blandt vinderne. Vi er en del af et team bestående af Dissing + Weitling som rammeaftaleholder samt underrådgiverne Entwine, MRM Arkitektur og Kristine Jensen Landskab & Arkitektur, hvor vi i fællesskab skal varetage teknisk rådgivning og bistand på delaftale 1, Nørre Campus.

Gennem mange år har Kullegaard haft rammeaftaler med bl.a. større produktions- og medicinalvirksomheder, hvorigennem vi har udviklet vores viden om kompleks bygningsmasse med stærkt specialiserede arbejdsmiljøer og særlige kvalitetskrav. Vi er stolte over, at vi nu kan bringe disse kompetencer i spil over for en ny offentlig bygherre i form af Københavns Universitet.

”Det er et kæmpe privilegie at være en del at rammeaftalen, hvor vi gennem vores dialogbaseret rådgivning sikrer de bedst mulige faciliteter for KU. Vi ser meget frem til samarbejdet med alle parter, som understøtter vores strategiske fokus på langvarige samarbejder og brug af vores gennemgående og brede specialistviden” siger Kasper Kullegaard, adm. direktør i Kullegaard.

Rammeaftalen omfatter universitetets største campusområde, der med sin imponerende bygningsmasse på 416.000 m2 afspejler vidensbyens udvikling over tid og omfatter såvel kulturarv som nybyggeri. Nørre Campus rummer både Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND), hvor bl.a. HCØ- og Panumbygningen ved Eva og Niels Koppel samt Mærsk-tårnet findes. Faciliteterne spænder derfor vidt – fra undervisnings- og forskningsmiljøer over kontor og administration til fællesområder som kantine og opholdsområder, der til sammen danner rammerne for en bæredygtig campus, hvor fokus er på energi- og ressourceoptimering.

”Vores erfaring fra andre rammeaftaler er, at vi gennem en kontinuerlig dialog får et indgående kendskab til bygherres ønsker og behov, og derigennem kan levere høj kvalificeret rådgivning, hvor vi i fællesskab skaber holdbare løsninger gennem den rette balance mellem økonomi, tid og kvalitet” fortsætter Kasper Kullegaard.

Rammeaftalen træder i kraft i fjerde kvartal 2022 og løber over 2 år med mulighed for forlængelse, hvor Kullegaard bl.a. bidrager med ressourcer inden for laboratoriebyggeri samt ombygning og renovering af byggerier i drift. Derudover varetager vi også opgaver i relation til brandrådgivning og bæredygtighed, når de enkelte opgaver kræver det.

Billede: Nørre Campus, eksisterende byggeri

Plejecenter Samsøvej

Sparring og dialog

Står du over for et projekt, der kræver arkitektfaglig eller byggeteknisk viden, så deler vi meget gerne ud af vores erfaring. Vi har også specialister inden for f.eks. bæredygtighed, brandrådgivning og life science, der kan bidrage, hvis der er behov for det. Skriv til os på e-mailadressen arkitekter@kullegaard.dk eller ring til os på +45 59 43 17 41, så vi i fællesskab kan afklare, om vi skal hjælpe dit projekt på vej.