Holbæk Havneby

Funktion

Landskab og byrum

Bygherre

VAB og Holbæk Havneby A/S

År

2017-20

Lokation

Holbæk

Omfang

47 boliger / 9.600 m² landskab

Bonus

Landskabsarkitektur og boligbyggeri samt erhverv

Anlægssum

150 mio. kr.

Samarbejde

Klaus Nilesen A/S

Entrepriseform

Storentreprise og fagentreprise

Ydelser

Landskab og arkitektur

Spredte klitter og fyrretræer

Holbæk HavneBy er en del af udviklingsplanen omkring havneområdet i Holbæk. Det færdige byggeri er med til at sikre diversitet og mangfoldighed til byens borgere og besøgende, der færdes i området omkring havnen. Projektet er vundet ved at give et bud på et langsigtet perspektiv, der fremtidssikrer havnen og livet omkring.

Maritime haverum
Kullegaard Landskab er ansvarlig for landskabsarkitekturen i Holbæk HavneBy. Der er etableret to maritim-inspirerede taghaver med udkig til fjorden, over et større erhvervs- og parkeringsområde. Dette område fungerer som et semi-offentligt rum, hvor både beboere og besøgende kan færdes.

Temaet for haverne er spredte klitter og fyrretræer, og beplantningen giver foranderlige oplevelser hen over året. Adgangen til haverne sker via fire store trapper, der leder op til førstesals niveau, og er forbundet til en lokal sti langs havnen.

I landskabet er der fokus på at skabe nye mødesteder ved havnen og etablering af nye byrum i tilknytning til havnebyen. Det omfatter blandt andet en overdækket markedsplads, nye belægninger, siddemuligheder, spisesteder og caféer, som danner rammerne om et styrket byliv og identitet på havnen.

Kullegaard Landskabs rolle
Kullegaard har varetaget totalrådgivning på projektet som også omfatter etablering af i alt 47 nye boliger, parkeringspladser til beboerne samt erhvervsbyggeri i stueetagen. Kullegaard Landskab har deltaget som underrådgiver og har dermed varetaget landskabsarkitektrådgivning ifm. udarbejdelse af lokalplan, udvikling, design, skitsering samt projektering.

Plejecenter Samsøvej

Sparring og dialog

Står du over for et projekt, der kræver arkitektfaglig eller byggeteknisk viden, så deler vi meget gerne ud af vores erfaring. Vi har også specialister inden for f.eks. bæredygtighed, brandrådgivning og life science, der kan bidrage, hvis der er behov for det. Skriv til os på e-mailadressen arkitekter@kullegaard.dk eller ring til os på +45 59 43 17 41, så vi i fællesskab kan afklare, om vi skal hjælpe dit projekt på vej.