Dialogbaseret arkitektur

Vi tager altid udgangspunkt i de mennesker og den viden, der omgiver det projekt, vi arbejder med. Dialog og åbenhed er derfor afgørende parametre, når vi samarbejder med alle parter. Det er det, der danner rammen for processen og projektets tilblivelse.

Nordens største

Inden for de senere år har vi været med at gennemføre en række hotelprojekter. Det har vi gjort i samarbejde med aktører, der har en stor viden og erfaring inden for området, hvor vi bl.a. har bidraget med fokus på bygbarhed og holdbare løsninger.

Optimalt arbejdsmiljø

Gennem mange år har vi samarbejdet med virksomheder inden for lægemiddel- og fødevareindustrien, hvor der gennemføres forskning og udvikling i højtspecialiserede arbejdsmiljøer. Der rådgiver vi bl.a. om optimering af arbejdsgange og trygge arbejdsmiljøer.

Diversitet og mangfoldighed

Vi mange års faring med udvikling, projektering og opførelse af boligbyggeri. Fra idéudvikling og håndtering af lokalplan til byggeledelse og sikkerhedskoordinering, hvor fokus bl.a. er på at skabe et spændende område om både beboere og besøgende.

Proces der gør en forskel

Vi søger altid at finde løsninger, der skaber en afgørende forskel for bygherre og brugere. Det gør vi gennem dialogbaseret rådgivning, der er grundstenen i vores måde at arbejde på.

Læs mere om vores tilgang og forståelse af en god rådgivningsproces.

DNA

Udvalgte projekter

Ekspertiser

Life Science og produktion

Vi har langvarige samarbejder med en lang række af Danmarks største virksomheder inden bl.a. lægemidler og bioteknologi, hvor vi gennem specialiserede kompetencer rådgiver om effektive processer og logistik.

Erhverv og arbejdsliv

Vedvarende rådgivning inden for nybyg og transformering af kontorbyggeri er et område, som vi er erfarne indenfor. Vi har gennem mange år ageret husarkitekter for en række kunder, hvor vi har opkvalificeret deres eksisterende forhold.

Bolig og samliv

En stor del af Kullegaards fundament er boligbyggeri, som vi har rådgivet inden for i flere årtier. Vores udgangspunkt bygger derfor på et solidt fundament, når vi tegner, renoverer og opfører boliger til alle livets faser.

Bæredygtigt ansvar

Hos Kullegaard ser vi bæredygtighed som en naturlig og nødvendig del af vores rådgivning. Vi arbejder med bæredygtighed på alle niveauer og inden for flere forskellige ordninger som DGNB, Svanemærket og LCA.

Brandteknisk rådgivning

Kullegaard har ydet brandteknisk rådgivning gennem mange år. Vi tilbyder certificeret rådgivning både som en integreret del af rådgivningsprocessen eller som selvstændig disciplin. Det gør vi inden for alle typer af byggeri.

Proces

01

Vi betragter projektet og kortlægger alle relevante forhold, der kan have indflydelse på den videre proces og udformning. Det sker ud fra en dialogbaseret tilgang med en fælles forventningsafstemning.

02

Projektet foldes ud i en detaljeret løsning. Vi udarbejder konkrete forslag og en efterfølgende projekt- detailprojektering, hvor vi bevæger os ned i hvert hjørne af op­gaven og gør klar til at realisere holdbare løsninger.

03

Byggeprocessen bliver aldrig rutine. Vi fokuserer derfor på omhyggelig planlægning, stram projektstyring og løbende optimeringer af målene gennem blandt andet byggeledelse, arbejdsmiljøkoordinering og fagtilsyn.

Plejecenter Samsøvej

Sparring og dialog

Står du over for et projekt, der kræver arkitektfaglig eller byggeteknisk viden, så deler vi meget gerne ud af vores erfaring. Vi har også specialister inden for f.eks. bæredygtighed, brandrådgivning og life science, der kan bidrage, hvis der er behov for det. Skriv til os på e-mailadressen arkitekter@kullegaard.dk eller ring til os på +45 59 43 17 41, så vi i fællesskab kan afklare, om vi skal hjælpe dit projekt på vej.