Vølunden

Funktion

Totalrådgivning

Bygherre

Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB)

År

2016-20

Lokation

Holbæk

Omfang

147 boliger / 12.300 m²

Bonus

Håndtering af støjproblematik

Anlægssum

150 mio. kr.

Samarbejde

STB Byg A/S, Terkel Pedersen ApS, Kragh & Berglund A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Ydelser

Arkitektur

Beboer diversitet

På en tidligere slagterigrund i Holbæk udvikler VAB et boligområde med fokus på fællesskab blandt en mangfoldig beboersammensætning. Der lægges derfor vægt på at skabe lejligheder, der forholder sig aktivt til livet i området, respekterer beboernes forskellige livsfaser og behov og samtidig giver mulighed for møder mellem generationer.

Det gøres blandt andet med tre forskellige boligtyper til henholdsvis familier, ældre og unge, der flytter i deres første egen bolig. Håbet er, at de differentierede boligtyper vil skabe et mangfoldigt fællesskab, hvor beboerne indgår i hinandens hverdagsliv.

Boligerne i Vølunden er fordelt på henholdsvis familieboliger, seniorboliger og startboliger, og hele boligområdet omfatter 243 boliger fordelt på en 27.000 m² grund. De første to etaper udføres som etagebyggeri med murede facader med åbne altaner, hvor markeringerne i murværket har været med til at højne kvaliteten og give hver enkelt etage sit eget liv i stedet for en stor ensartet facade. Tredje etape udføres som lavt, tæt rækkehusbyggeri med træfacader og grønt sedumtag for at skabe variation i området.

Langvarigt samarbejde
Etape 1 og 2 er udbudt som hovedentrepriser. De to etaper er udført og ibrugtaget. På etape 3 har bygherre ønsket at udnytte entreprenørens viden og indsigt i byggetekniske løsninger allerede i projekteringen, hvorfor denne udbydes som totalentreprise. På denne måde kan vi bygge videre på vores viden og erfaring fra de første etaper og fortsætte samarbejdet uden at skulle starte processen forfra igen.

Projektet har givet bygherre et varieret byområde, hvor boligerne er skabt til at følge beboernes livsfaser og bidrager til fællesskabet imellem beboere og besøgende i området.

Kullegaards rolle
Kullegaard yder totalrådgivning gennem hele forløbet, hvilket omfatter udarbejdelse af lokalplan, design, skitsering, disponering, projekteringsledelse, IKT-ledelse, projektering, fagtilsyn, byggeledelse, mangelgennemgang og afleveringsforretning samt sikkerhedskoordinering og 1-års gennemgang.

Vølunden er placeret nær jernbanen, hvilket har givet udfordringer i forhold til støjhåndtering. Der er derfor foretaget indledende støjsimuleringer for at klarlægge dB-niveauet. Der er efterfølgende foretaget støjmålinger i udvalgte lejligheder som del af beregningerne inden etablering af støjværn. Støjværnet mod jernbanen består af støjabsorberende væg-elementer med klatreplanter.

Projektleder i Kullegaard

Plejecenter Samsøvej

Sparring og dialog

Står du over for et projekt, der kræver arkitektfaglig eller byggeteknisk viden, så deler vi meget gerne ud af vores erfaring. Vi har også specialister inden for f.eks. bæredygtighed, brandrådgivning og life science, der kan bidrage, hvis der er behov for det. Skriv til os på e-mailadressen arkitekter@kullegaard.dk eller ring til os på +45 59 43 17 41, så vi i fællesskab kan afklare, om vi skal hjælpe dit projekt på vej.