Vedbæk Park

Funktion

Boliger og landskab

Bygherre

Søllerød almene Boligselskab

År

2017-19

Lokation

Søllerød

Omfang

51 boliger / 7.580 m² landskab

Bonus

Fokus på funktionalitet

Anlægssum

65 mio. kr.

Samarbejde

Byggeselskabet PAULSEN A/S, Nørbag ApS

Entrepriseform

Totalentreprise

Ydelser

Arkitektur og landskab

Fællesskab i generationer

Søllerød Almene Boligselskab har opført 51 nye almene boliger i Vedbæk, som skal være med til at efterkomme en stigende efterspørgsel på lejeboliger i området.

Vedbæk Park er en del af det samlede Henriksholm-område, hvor kvaliteter som funktionelle, tilgængelige og indbydende boliger med et højt arkitektonisk udtryk bidrager til det nye, attraktive boligområde.

Boliger med fokus på livssituationen
Projektet omfatter familie- og seniorboliger i det rekreative område Vedbæk Park. Boligerne udgøres af fem fritliggende enheder med fælles udearealer, parkering, intern infrastruktur, skure, depoter, renovationsskure mv.

Hver enhed er opført i tre etager uden kælder med facader i gul-grå mursten, træbeklædning på udvalgte steder og altaner i galvaniseret stål.

Boligerne er udviklet med fokus på børnefamilier og seniorer, hvor et af målene er at skabe muligheder for fællesskab på tværs af beboerne i området. Hele bebyggelsen er designet med fremtidssikring i tankerne og fokus på funktionalitet, tilgængelighed og fleksibel rumindretning.

Dette gælder også for driften af boligerne, hvor der er lagt vægt på minimalt energiforbrug og vedligeholdelse gennem passende materialevalg og gode dagslysforhold.

Kullegaards rolle
Kullegaard har ydet arkitekt- og landskabsrådgivning gennem hele forløbet, hvilket omfatter arkitektur, design, disponering, projektering og fagtilsyn. Vi har desuden varetaget myndighedsbehandlingen.

Plejecenter Samsøvej

Sparring og dialog

Står du over for et projekt, der kræver arkitektfaglig eller byggeteknisk viden, så deler vi meget gerne ud af vores erfaring. Vi har også specialister inden for f.eks. bæredygtighed, brandrådgivning og life science, der kan bidrage, hvis der er behov for det. Skriv til os på e-mailadressen arkitekter@kullegaard.dk eller ring til os på +45 59 43 17 41, så vi i fællesskab kan afklare, om vi skal hjælpe dit projekt på vej.