Sortemosevej

Funktion

Kreative uderum

Bygherre

NX Ejendomsudvikling

År

2018-20

Lokation

Allerød

Omfang

10.400 m²

Bonus

Regnvandshåndtering

Anlægssum

Ikke oplyst

Samarbejde

GS Arkitekter, Svend Poulsen A/S

Entrepriseform

Totalentreprise

Ydelser

Landskab

Skovnært fællesareal

Visionen for landskabet på Sortemosevej i Allerød har været at skabe et uderum med mulighed for kreativ udfoldelse og diverse former for leg. Landskabet omkring boligområdet og de tilhørende fælles udearealer vil give mulighed for et fællesskab beboerne imellem.

Derfor er der etableret områder med forskellige former for aktiviteter omkring stisystemerne, som skaber ophold i landskabet og mulighed for møder mellem beboerne og besøgende.

Boligernes indre grønne fællesområde har en karakter af skov med forskellige urter i bunden og spredte trægrupper. Der er anlagt en offentlig sti i knust tegl, der slynger sig gennem boligområdet, og kobler de forskellige opholdsmuligheder sammen.

Ved den enkelte bolig findes private terrasser med flisebelægning ud mod det grønne fællesområde. Mod vejarealet er der små private patioforhaver med flisebelægning, der afgrænses af højbede mod det fælles stisystem. Parkeringspladserne er anlagt som græsarmering, og der er plantet trægrupper af fyr i højbede i forbindelse med parkeringspladserne.

Kullegaard Landskabs rolle
Kullegaard Landskab har varetaget rollen som bygherrerådgiver med fokus dels på etablering af de grønne fællesområder og de private terrasser, og dels med fokus på håndtering af regnvand, hvilket har resulteret i varierende naturformede grøfter og lavninger omkring fællesarealerne.

Vandet opsamles i to større naturtro bassiner længst mod den eksisterende skov i det omkringliggende område. På denne måde bliver de grønne fællesarealer koblet til den omkringliggende natur.

Formålet med landskabet omkring Sortemosevej har været at skabe smukke og funktionelle omgivelser, som kan rumme det liv, der kommer til at udfolde sig i boligområdet. Det har været vigtigt at landskabet på en naturlig måde har tilpasset sig området, så den omkringliggende natur bliver respekteret og brugt som inspiration.

Landskabsarkitekt i Kullegaard

Plejecenter Samsøvej

Sparring og dialog

Står du over for et projekt, der kræver arkitektfaglig eller byggeteknisk viden, så deler vi meget gerne ud af vores erfaring. Vi har også specialister inden for f.eks. bæredygtighed, brandrådgivning og life science, der kan bidrage, hvis der er behov for det. Skriv til os på e-mailadressen arkitekter@kullegaard.dk eller ring til os på +45 59 43 17 41, så vi i fællesskab kan afklare, om vi skal hjælpe dit projekt på vej.