Søpark Brynet – Glumsø

Funktion

Boliger

Bygherre

Birch Ejendomme A/S

År

2021-23

Lokation

Glumsø

Omfang

29.360 m²/ 66 boliger

Anlægssum

130 mio. kr.

Samarbejde

Henry Jensen A/S og Niras A/S

Entrepriseform

Totalentreprise

Ydelser

Totalrådgivning, landskabsarkitektrådgivning

Boliger for hele livet

Birch Ejendomme realiserer et boligprojekt bestående af 66 moderne boliger i Glumsø. Boligerne opføres som forskudte rækkehuse i flere forskellige boligtyper, der bidrager til en mangfoldig bydel.

Boligerne er designet til at imødekomme de individuelle behov og livssituationer, som de kommende beboere befinder sig i. Dette afspejles i boligernes varierende størrelser, der spænder fra 65 til 125 kvadratmeter.

Byområde i samspil med naturen
Hele boligkvarteret spreder sig ud over knap 30.000 m². Boligerne er bygget efter princippet om bedst mulige dagslysforhold, og materialer som kræver minimalt vedligehold. Grunden stiger med 10 meter fra ende til anden og boligområdet forholder sig aktivt til denne terrænforskel, ved at placere sig enten på langs eller på tværs at højdekoterne.

Boligerne har private haser og terrasser i åben forbindelse med fællesarealer mellem bebyggelsen. Der er fokus på at bevare de eksisterende træer omkring bydelen og samtidig gøre brug af de planter, som naturligt findes i området. Der etableres grønne kiler, som lader den tilstødende beplantning trække ind i området.

Kullegaards rolle
Vi varetager en komplet totalrådgivningen på projektet herunder projekteringsledelsen i forbindelse med dispositionsforslag, projektforslag og myndighedsprojekt, udbuds- og udførelsesprojekt. Vi varetager desuden projektopfølgning ved ibrugtagningstilladelse ligesom vi varetager arbejdsmiljøkoordinering.

Plejecenter Samsøvej

Sparring og dialog

Står du over for et projekt, der kræver arkitektfaglig eller byggeteknisk viden, så deler vi meget gerne ud af vores erfaring. Vi har også specialister inden for f.eks. bæredygtighed, brandrådgivning og life science, der kan bidrage, hvis der er behov for det. Skriv til os på e-mailadressen arkitekter@kullegaard.dk eller ring til os på +45 59 43 17 41, så vi i fællesskab kan afklare, om vi skal hjælpe dit projekt på vej.