Roskilde Havnekontor

Funktion

Forplads og parkering

Bygherre

Roskilde Kommune

År

2019-21

Lokation

Roskilde

Omfang

1.700 m²

Bonus

Bevaring af eksisterende træer

Anlægssum

1,3 mio. kr.

Samarbejde

HedeDanmark Anlægsgartnere, Mangor & Nagel

Entrepriseform

Hovedentreprise

Ydelser

Landskab

Udendørs ophold

Roskilde Kommune har opført et nyt Havnehus ved Roskilde Lystbådehavn. I tilknytning til Havnehuset ønsker kommunen at etablere parkering samt en ny forplads. Forpladsen skal danne rammen om det nye Havnehus og skabe mulighed for udendørs ophold for husets brugere.

Materialevalg til projektet er afstemt med havnemiljøet og det nye havnehus for at skabe en plads, der naturligt falder ind i det omkringliggende område.

Maritim forplads
Havnehusets forplads dannes af et gulv af betonfliser med kostet overflade der strækker sig fra Havnehusets facade og tværs over vejen, der leder ned til Havnen.

Ved parkeringspladsen bevares de eksisterende, store træer, mens der på forpladsen plantes nye træer i plantehuller med rodvenligt bærelag, så der sikres tilstrækkeligt med vækstmedie til træerne på forpladsen, samtidigt med at gangarealer friholdes.

Bag Havnehuset skabes en fredelig plet med en plæne afgrænset af bøgehæk. Projektet har resulteret i et maritimt rum, der binder havnekontoret sammen med det omkringliggende område ved Roskilde havn.

Kullegaard Landskabs rolle
Kullegaard Landskab har ydet landskabsarkitektrådgivningen på projektet fra skitsering til aflevering af det færdige anlæg. Vi har således udarbejdet projektforslag samt hovedprojekt med tilhørende tegninger, arbejdsbeskrivelser mv.

Under udførelsen af projektet har Kullegaard Landskab varetaget rollen som byggeleder samt udført fagtilsyn. Senest har Kullegaard Landskab stået for 1-årsgennemgang af arealerne.

Plejecenter Samsøvej

Sparring og dialog

Står du over for et projekt, der kræver arkitektfaglig eller byggeteknisk viden, så deler vi meget gerne ud af vores erfaring. Vi har også specialister inden for f.eks. bæredygtighed, brandrådgivning og life science, der kan bidrage, hvis der er behov for det. Skriv til os på e-mailadressen arkitekter@kullegaard.dk eller ring til os på +45 59 43 17 41, så vi i fællesskab kan afklare, om vi skal hjælpe dit projekt på vej.