Plejecenter Samsøvej

Funktion

Plejeboliger

Bygherre

Holbæk Ældreboligselskab v/Domea, Holbæk Kommune

År

2012-16

Lokation

Holbæk

Omfang

75 boliger og servicearealer

Bonus

Innovativ formgivning

Anlægssum

92 mio. kr.

Samarbejde

STB Byg A/S, Danakon A/S, Lassen Landskab A/S

Entrepriseform

Totalentreprise

Ydelser

Totalrådgivning, arkitektur og brugerhåndtering

Samarbejde med bygningens personale

Et centralt element i udviklingen af Plejecenter Samsøvej har været samarbejdet med bygningens brugere. Allerede inden den første streg blev tegnet, var der et tæt samarbejde med forskellige personalegrupper, pårørende og beboere, som alle var centrale spillere i tilblivelsen af det endelige resultat. Samarbejdet betød, at der blev skabt fuldt ejerskab til de valgte løsninger, og en oplevelse af, at kunne lykkes sammen i de nye rammer.

Innovativ form skaber rammer for liv
Plejecenterets runde cirkler betyder, at beboerne kan gå en tur på gangen og altid finde hjem igen. De kan derfor trygt færdes alene uden behov for personalets overvågning, hvilket giver en oplevelse af selvstændighed hos beboerne samtidig med, at personalets tid er frigivet til anden pleje. Byggeriets store vinduespartier og af lyse farver betyder, at fremstår lyst indbydende. Bygningen er opført i materialer, der sikrer lang levetid og dermed minimal drift og vedligeholdelse. Facaden er belagt med plader, der varierer i glans, som er med til at understrege bygningens ikoniske form.

Plejecentrets innovative udformning og boligernes placering i den ydre del af cirklerne giver et godt overblik for både personale og beboere. Bygningens geometri er blandt andet med til at reducere gangarealet, så personalet har kortere afstande, når de skal omkring i bygningen og samtidig undgås der blinde gangender. Indretningen giver desuden mulighed for at beboerne kan være med i de daglige aktiviteter på mange forskellige niveauer – aktivt deltagende, observerende, lyttende osv. Ottetallet formes omkring to lukkede gårdrum, som giver mulighed for ophold.

Kullegaards rolle
Kullegaard varetog totalrådgivningen på baggrund af det vundne konkurrenceforslag. Vi bistod med ydelser inden for arkitektrådgivning, brugersamarbejde, projekt- og projekteringsledelse, projektering samt arbejdsmiljøkoordinering (P) og (B), byggeledelse og fagtilsyn i forbindelse med opførelsen af byggeriet. Både 1-årsgennemgang og 5-årsgennemgang er varetaget af Kullegaard.

Byggeriets form betyder, at der ikke er mange af de demente, der har forladt plejecenteret. Beboerne oplever, at her er spændende at være, og at de har frihed til selv at færdes inde og ude. Det har givet anledning til mindskning af konflikter, som har resulteret i mindre stress hos personalet.

Teamleder, Plejecenter Samsøvej

Plejecenter Samsøvej

Sparring og dialog

Står du over for et projekt, der kræver arkitektfaglig eller byggeteknisk viden, så deler vi meget gerne ud af vores erfaring. Vi har også specialister inden for f.eks. bæredygtighed, brandrådgivning og life science, der kan bidrage, hvis der er behov for det. Skriv til os på e-mailadressen arkitekter@kullegaard.dk eller ring til os på +45 59 43 17 41, så vi i fællesskab kan afklare, om vi skal hjælpe dit projekt på vej.