KMD

Funktion

Parkeringspladser og ankomstområde

Bygherre

KMD A/S

År

2016-18

Lokation

Ballerup

Omfang

220 P-pladser / 16.000 m² og ankomstområde / 1.800 m²

Bonus

Parkering, ankomst og gårdrum

Anlægssum

7 mio. kr.

Samarbejde

COWI A/S

Entrepriseform

Ikke oplyst

Ydelser

Arkitektur, landskab

Skabelse af grønt og indbydende gårdrum

Kullegaard Landskab har ageret landskabsarkitekter på etableringen af KMD’s nye personaleindgang og parkeringsareal. Visionen med det nye ankomstareal har været at skabe et grønt og indbydende gårdrum, som medarbejderne kan få glæde af, når de møder på arbejde.

Der er anlagt en ny ankomststi, som tegner et knækket forløb ned gennem gårdhaven. Terrænforskellen er optaget i en række brede trin, der også er med til at skabe variation i stiforløbet. Belysningen i gårdhaven består af justerbare projektører monteret på 6-meter master og sti-belægningerne er betonfliser i lange formater. I den eksisterende gårdhave er træerne bevaret, og nye grupper af træer og bøgepur tilføjet.

Opgaven bestod desuden i en udvidelse af KMD’s parkeringsareal med 220 nye p-pladser. Det nye parkeringsområde tager udgangspunkt i formsproget fra det eksisterende parkeringsareal, som er elipseformet, og ligger skjult bag græsvolde. Udefra fremstår parkeringsarealerne således som bløde græsklædte bakkeformationer.

Plejecenter Samsøvej

Sparring og dialog

Står du over for et projekt, der kræver arkitektfaglig eller byggeteknisk viden, så deler vi meget gerne ud af vores erfaring. Vi har også specialister inden for f.eks. bæredygtighed, brandrådgivning og life science, der kan bidrage, hvis der er behov for det. Skriv til os på e-mailadressen arkitekter@kullegaard.dk eller ring til os på +45 59 43 17 41, så vi i fællesskab kan afklare, om vi skal hjælpe dit projekt på vej.