Holbæk Havneby

Funktion

Boliger, erhverv og byrum

Bygherre

Holbæk Havneby A/S og Vestsjællands Almene Boligselskab

År

2017-20

Lokation

Holbæk

Omfang

47 boliger / 9.600 m² landskab

Bonus

Stormflodssikring

Anlægssum

150 mio. kr.

Samarbejde

Klaus Nielsen A/S

Entrepriseform

Stor- og fagentreprise

Ydelser

Totalrådgivning, arkitektur og landskab

Diversitet i området til byens borgere

Holbæk HavneBy A/S og Vestsjællands Almene Boligselskab står bag udviklingen og opførelsen af havnebyen ved Holbæk havn. Aktørerne består primært af lokale kræfter, der alle deltager i projektet ud fra et ønske om at bidrage til byen og det nære samfund. Projektet er vundet i offentligt udbud og udspringer af den visionsplan, som Holbæk Kommune har udarbejdet for området. Derudover har drivkraften bag det vundne projektforslag været at skabe et kraftcenter, der fremtidssikrer havnen og livet omkring. Projektet er derfor vundet ved at give et bud på et langsigtet perspektiv med mange forskelligartede muligheder.

Diversitet i byområdet
Vi har udviklet Holbæk Havneby med udgangspunkt i, at det skal skabe et mere oplevelsesrigt og livligt område af byen. Det færdige byggeri er med til at sikre diversitet i området til byens borgere og besøgende, som bor og færdes omkring havnen i Holbæk. Byggeriets udformning skal favne de nære omgivelser ved havnen, og det ses bl.a. i valget af materialer, med profilerede facadeplader, træbelægninger, grønne tage samt bygningens geometriske former.

Havnebyen er en kombination af almene boliger, ejer- og ferieboliger samt lejemål til erhverv. De differentierende muligheder i byggeriet skaber rammer for et mangfoldigt havneområde med semioffentlig tilgang til byen, som lægger op til møder mellem mennesker. Havnebyen er opført i tre etager. Stueetagen er opført som en tung base i beton, hvor de publikumsorienterede funktioner samles omkring et overdækket parkeringsområde. På 1. sal ligger de almene boliger samlet om to haverum, og på 2. sal ligger ejerboligerne med egne tagterrasser.

Kullegaards rolle
Kullegaard har varetaget totalrådgivningen på projektet, herunder udarbejdelse af lokalplan, udvikling, design, skitsering, projekteringsledelse, projektering samt varetagelse af byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering.

Plejecenter Samsøvej

Sparring og dialog

Står du over for et projekt, der kræver arkitektfaglig eller byggeteknisk viden, så deler vi meget gerne ud af vores erfaring. Vi har også specialister inden for f.eks. bæredygtighed, brandrådgivning og life science, der kan bidrage, hvis der er behov for det. Skriv til os på e-mailadressen arkitekter@kullegaard.dk eller ring til os på +45 59 43 17 41, så vi i fællesskab kan afklare, om vi skal hjælpe dit projekt på vej.