Dommervænget i Roskilde

Funktion

Boliger og lægehus

Bygherre

Core Property Management

År

2022-24

Lokation

Roskilde

Omfang

5.700 m²

Bonus

Blandede boligtyper til unge, ældre og familier

Anlægssum

85,5 mio. kr.

Samarbejde

Dansk Boligbyg

Entrepriseform

Totalentreprise

Ydelser

Arkitektur

Fornyelse af boligområde og lægehus

Opførelse af 89 nye boliger som både etageboliger og rækkehuse i det centrale Roskilde. På grunden ligger et ældre butikscenter og lægehus, som skal nedrives for at gøre plads til de attraktive boliger. Lægehuset bliver på adressen, og får nye og tidssvarende lokaler. Med lokalplanen kan lægehuset flyttes fra den nordlige del af området, til den sydlige del, ud til Dommervænget, og få forbedrede adgangsforhold fra Dommervænget.

Boligerne er af varierede typer i form af etageboliger i to etager med senior- og studieboliger, samt rækkehuse med familieboliger.

Landskabsarkitekturen
Bebyggelsens fælles friarealer består af forskellige haverum med hver sin karakter: Engen, Plantagen og Haven. Haverummenes karakter skabes ved hjælp af forskellige beplantningsstrukturer og plantevalg, der afspejler de ønskede stemninger. Parkering afvikles langs grundens øst-skel og i tilknytning til lægehuset. Flisestier leder gennem de fælles friarealer til boligernes indgange, cykelparkeringer og aflukker til dagrenovation. Familieboliger og seniorboliger i terræn har hver en lille hæk-omkranset have. Ved ankomstarealerne ud mod parkeringen dannes det grønne element af solitære egetræer. Tre af bebyggelsens gavle begrønnes af frodige klatreplanter.

Kullegaards rolle
Vi varetager arkitektrådgivning på projektet herunder projektering, myndighedsprojekt.

Plejecenter Samsøvej

Sparring og dialog

Står du over for et projekt, der kræver arkitektfaglig eller byggeteknisk viden, så deler vi meget gerne ud af vores erfaring. Vi har også specialister inden for f.eks. bæredygtighed, brandrådgivning og life science, der kan bidrage, hvis der er behov for det. Skriv til os på e-mailadressen arkitekter@kullegaard.dk eller ring til os på +45 59 43 17 41, så vi i fællesskab kan afklare, om vi skal hjælpe dit projekt på vej.