Børstorvet

Funktion

Landskab

Bygherre

Roskilde Kommune

År

2022

Lokation

Roskilde

Omfang

395 m²

Bonus

Historisk fortælling

Anlægssum

Ikke oplyst

Samarbejde

Roskilde Kommunes driftsafdeling

Entrepriseform

Ikke oplyst

Ydelser

Landskab, materiale- og plantevalg

Byrum tæt ved havnen

Havnevej er placeret centralt på Roskilde Havn og forbinder flere af Havnens karakteristiske områder og er en af de primære adgangsveje til Roskilde havn. Mange biler kører igennem for at sætte passagerer af og parkere langs Havnevej og det er derfor blevet et centralt trafikalt knudepunkt i området.

Roskilde Kommune har ønsket at skabe samhørighed i området og gøre byrummet mere attraktivt for besøgende.

Sammenkoblet ankomstareal
Fra midten af 1600-tallet blev der drevet handels- og værtshusdrift på Havnevej, hvilket i tidens sprog blev kaldt en børs og for at kunne kende forskel på bygningerne kaldte man i daglig tale Havnevej nr. 41 for “lille børs”, og Havnevej nr. 43/45 for “store børs”.

Området omkring Store Børs og Købmand Wedels Gård var før projektets start adskilt af betonsteler og kæder og fremstod ikke som en del af havnen. Ved at omfavne den tidligere adskilte del med det eksisterende landskab som én samlet flade, fremstår området i dag som et mere roligt ankomstareal til Havnen i.e. Børstorvet.

På torvet er der placeret 5 cirkulære bede med stauder og staudegræsser omkring et eksisterende kastanjetræ. Langs torvets ydre kant placeres steler af egetræ og to bænke som er med til at understrege Havnevejsforløbet. Bænken er tænkt som en naturlig afgrænsning for biler og har en placering der understreger sammenhængen med havnen både visuelt og fysisk.

Materialevalget er hente fra havnen og plantningerne er inspireret af strand og fjord. Børstorvet fremstår nu som et samlet og roligt område, der kan favne måden, som de besøgende bruger pladsen på.

Kullegaard Landskabs rolle
Kullegaard Landskab har varetaget landskabsarkitektrådgivningen på projektet ifm. skitsering og projektering af Børstorvet herunder materiale- og plantevalg.

Plejecenter Samsøvej

Sparring og dialog

Står du over for et projekt, der kræver arkitektfaglig eller byggeteknisk viden, så deler vi meget gerne ud af vores erfaring. Vi har også specialister inden for f.eks. bæredygtighed, brandrådgivning og life science, der kan bidrage, hvis der er behov for det. Skriv til os på e-mailadressen arkitekter@kullegaard.dk eller ring til os på +45 59 43 17 41, så vi i fællesskab kan afklare, om vi skal hjælpe dit projekt på vej.