Kalvehaven

Funktion

Boliger og landskab

Bygherre

Birch Ejendomme A/S

År

2021-23

Lokation

Lille Grandløse

Omfang

176 boliger

Bonus

Ikke oplyst

Anlægssum

235 mio. kr.

Samarbejde

Henry Jensen A/S og Niras A/S

Entrepriseform

Totalentreprise

Ydelser

Totalrådgivning og landskabsarkitektrådgivning

En bydel med diversitet

På et spændende og kuperet areal lige hvor Lille Grandløse møder Holbæk, opfører Birch Ejendomme 176 lejeboliger med tilhørende aktivitetshus i den nye boligbebyggelse Kalvehaven.

Bebyggelsen opføres som rækkehuse i varierende størrelser for at skabe variation og diversitet i bydelen og forbinde området visuelt til den omkringliggende by. Husene har mange steder forskydninger i facadelinjerne for at øge privatheden i den enkelte bolig. De private terrasser følger terrænet og giver indtryk af en bebyggelse, som underordner sig landskabets former.

Boliger med plads til livet
Boligerne varierer i både størrelser og disponering, hvilket gør bebyggelsen attraktiv for både familier, unge par og seniorer. Netop den demografiske sammensætning er én af Kalvehavens store styrker og det vil påvirke livet mellem husene, at Kalvehaven er en rummelig ny bydel, hvor forskellighed blandt beboerne er et aktiv.

På grunden findes flere beskyttede vådområder, som danner oplagte rekreative zoner for bebyggelsens beboere. Sammen med områder til leg og ophold, en bane til boldspil og et fælleshus med udsigt til ét af vådområderne styrkes det sociale liv mellem husene, og der dannes grobund for et trygt og vedkommende naboskab.

Fremtidssikker bydel
Visionen for bebyggelsen er at skabe et kvarter med egen identitet bygget op omkring sunde, solide og veldisponerede boliger med optimale dagslysforhold. Projektet opføres i langtidsholdbare materialer, der giver energivenlige og vedligeholdelsesfrie boliger i mange år frem.

Kullegaards rolle
Kullegaard yder totalrådgivning på projektet, hvilket indebærer projekteringsledelse, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, udbuds- og udførselsprojekt, projektopfølgning samt arbejdsmiljøkoordination i projektfasen. Derudover yder Kullegaard Landskab landskabsarkitektrådgivning på projektet.

Plejecenter Samsøvej

Sparring og dialog

Står du over for et projekt, der kræver arkitektfaglig eller byggeteknisk viden, så deler vi meget gerne ud af vores erfaring. Vi har også specialister inden for f.eks. bæredygtighed, brandrådgivning og life science, der kan bidrage, hvis der er behov for det. Skriv til os på e-mailadressen arkitekter@kullegaard.dk eller ring til os på +45 59 43 17 41, så vi i fællesskab kan afklare, om vi skal hjælpe dit projekt på vej.