Holbæk HavneBy

Adresse: Gamle Havn, 4300 Holbæk

Sagsansvarlig: Thomas Kullegaard

Bygherre: Holbæk HavneBy A/S & Vestsjællands Almene Boligselskab

Areal: 9.200 m²

Periode: 2015-18

Byggesum: 150 mio. kr.

Rådgivning: Totalrådgivning

Samarbejdspartnere: Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniører, Advodan, Sparekassen Sjælland-Fyn, Kullegaard Landskab, LM Byg, Multi Tech, Jan Henriksen, GK Rør, G.V.L. Entreprise, Pro Ventilation

Projektet Holbæk HavneBy er et innovativt kompleks der kombinerer almene-, ejer- og ferieboliger med 5 lejemål til publikumsorienteret erhverv, restaurant/foodmarket og dagligvarebutik.

Holbæk HavneBy skal være med til at understøtte og videreudvikle byen i og omkring havnen. Det sker bl.a. ved at sikre en diversitet og mangfoldighed i tilbuddene til byens borgere og besøgende, der færdes og bor på havnen.

Bygningskomplekset opføres i 2 etager, stueetagen opføres som en tung base i beton, hvor alle projektets publikumsorienterede funktioner samles samt et overdækkede parkeringsområde. Ovenpå basen disponeres boliger som en let konstruktion beklædt med profilerede facadeplader og træbeklædning. På 1. sal ligger de almennyttige boliger samlet om to haverum, og på 2. sal ligger ejerboligerne med egne tagterrasser. Der udføres elevatorer fra stueetage til det adgangsgivende niveau på 1. sal.

Projektet omfatter endvidere en overdækket markedsplads med mulighed for parkering, og istandsættelse af det gamle Maskinværksted, som stod klar i sommeren 2016.

Holbæk HavneBy – læs mere om området, byggeriet og boligerne på holbaekhavneby.dk

Denne rådgivningsopgave er blevet evalueret efter Bygge Rating standarden, og vi har modtaget karakteren A. Vi fik blandt andet toppoint for vores evne til at føre konstruktiv dialog og samarbejde mellem projektets aktører.

Se hele bedømmelsen >>