WHSmith i Københavns Lufthavn

Totalombygning af den eksisterende WHSmith forretning i Københavns lufthavn. Indretning og design er udarbejdet af WHSmith i England, som vi har været i tæt dialog med under hele forløbet. Arbejdet er udført etapevis og forretningen var i drift igennem hele byggeperioden.

Kullegaard har bistået SSP Danmark (Copenhagen Airport) med flere ombygninger. Vi har i alle projekter taget stort hensyn til den igangværende drift. Det har betydet stramme tidsplaner og meget korte byggeperioder. Opgaverne omfatter nedrivning, ombygning, indretning og opførelse.

Adresse: Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Bygherre: SSP Danmark A/S

Periode: 2013

Byggesum: 4,5 mio. kr.

Rådgivning: Projektering og byggeledelse