Vestbryggen og Østbryggen

På Isefjords Allé i Holbæk er vi med i udviklingen af to etagebyggerier – Vestbryggen og Østbryggen. Bygningerne opføres i overensstemmelse med lokalplanen som to stokbebyggelser vinkelret på kajkanten mod havnebassinet. Hver stok opføres i 5 etager og rummer 33 boliger samt en erhvervsejerlejlighed. Derudover omfatter projektet en række fællesfunktioner, bl.a. en hævet taghave, der fungerer som overdækning for bebyggelsernes parkeringspladser.

Bebyggelserne er kendetegnet ved klassisk nordisk kvalitet, som indføjer sig på en naturlig og afdæmpet måde i havnens eksisterende byggeri. Fortandingerne i bygningskroppenes facadelinjer skaber en varieret rumoplevelse i gaderummene omkring bygningerne. De giver samtidig optimal udsigt over fjord og by fra alle boligerne, da forskydningerne giver plads til disponering af store altaner. De fleste boliger er gennemlyste, og varierer i størrelse fra to til fire værelser. I udviklingen af den enkelte bolig er fokus på at udnytte dagslyset via store vinduespartier og altaner på både øst- og vestsiden.

Langs med facaderne mod fælleshaven anlægges private terrasser. Den fælles gårdhave består af flere små rum og stier, der forbinder tre fælles terrasser, som alle anlægges med udkig væk fra de private opholdsarealer. Fællesområdet er skybrudssikret via en gennemgående vandrende.

Adresse: Isefjords allé, 4300 Holbæk

Bygherre: Holbæk Fjord Ejendomme A/S

Omfang: 66 ejerlejligheder og 2 erhvervsejerlejligheder (7.400 m² + 3.400 m² kælder)

Periode: 2018-20

Byggesum: 170 mio. kr.

Rådgivning: Arkitekt- og landskabsrådgivning

Samarbejdspartnere: Danbolig