Vestbryggen og Østbryggen

På Isefjords Allé i Holbæk deltager Kullegaard i udviklingen og opførelsen af to etagebyggerier med tilhørende landskab – Vestbryggen og Østbryggen. Bygningerne opføres i overensstemmelse med lokalplanen som to stokbebyggelser vinkelret på kajkanten mod havnebassinet. Langs med facadens østside anlægges private terrasser, der adskilles fra en fælles gårdhave via høje græsser og stauder. Den fælles gårdhave består af flere små rum og stier, der forbinder tre fælles terrasser under blomstrende lunde af æbletræer.

Afvandingen af fællesområdet sker via en gennemgående vandrende i beton, der også fungerer som skybrudssikring. Belægningen omkring bygningens stueplan udgøres af beton og brosten, der har sin sammenhæng med resten af havnens materialer.

Adresse: Isefjords allé, 4300 Holbæk

Bygherre: Holbæk Fjord Ejendomme A/S

Omfang: 4.750 m² (udeareal)

Periode: 2018-20

Byggesum: 170 mio. kr. (samlet bygge- og anlægssum)

Rådgivning: Totalrådgivning

Samarbejdspartnere: Danbolig