Vestbryggen

Vi er med i udviklingen af etagebyggeriet ved Holbæk Fjord. Bygningen er opført i overensstemmelse med lokalplanen og placeret vinkelret på kajkanten mod havnebassinet, hvilket det omkringliggende landskab er tilpasset. Landskabsprojektet omfatter en række fællesfunktioner, bl.a. hævet taghave, der fungerer som overdækning for bebyggelsernes parkeringsplads med kig ud til fjorden. Langs med facaden mod fælleshaven anlægges private terrasser. Den fælles gårdhave består af flere små rum og stier, der forbinder tre fælles terrasser, som alle anlægges med udkig væk fra de private opholdsarealer. Belægningen omkring bygningens stueplan udgøres af beton og brosten, der har sin sammenhæng med resten af havnens materialer.

Adresse: Isefjords allé, 4300 Holbæk

Bygherre: Holbæk Fjord Ejendomme A/S

Omfang: 34 lejligheder og 2 erhvervslejemål (3.670 m² + overdækket parkering og fælles have)

Periode: 2018-21

Byggesum: 76 mio. kr.

Rådgivning: Arkitekt- og landskabsrådgivning

Samarbejdspartnere: 5E Byg A/S, Henry Jensen Rådgivende ingeniører, AP Pension, Danbolig