Vestbryggen

Vi med i udviklingen af etagebyggeriet ved Holbæk Fjord. Bygningen opføres i overensstemmelse med lokalplanen og placeres vinkelret på kajkanten mod havnebassinet. Projektet omfatter en række fællesfunktioner, bl.a. hævet taghave, der fungerer som overdækning for bebyggelsernes parkeringsplads. Langs med facaden mod fælleshaven anlægges private terrasser. Den fælles gårdhave består af flere små rum og stier, der forbinder tre fælles terrasser, som alle anlægges med udkig væk fra de private opholdsarealer.

Belægningen omkring bygningens stueplan udgøres af beton og brosten, der har sin sammenhæng med resten af havnens materialer.

Adresse: Isefjords allé, 4300 Holbæk

Bygherre: Holbæk Fjord Ejendomme A/S

Periode: 2018-21

Byggesum: 76 mio. kr.

Rådgivning: Arkitekt- og landskabsrådgivning

Samarbejdspartnere: 5E Byg A/S, Henry Jensen Rådgivende ingeniører, AP Pension, Danbolig